76 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGFORBUNDET.NO Unødvendige forstyrrelser bidrar til store problemer for mange. Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ?Virksomheten skal omorganisere. Kostnadene skal reduseres ved å kutte ned på leide lokaler og flytte funksjoner sammen. Kan lokalene bare fylles opp med ansatte uavhengig av hvor store de er og hvordan de er utformet og tilrettelagt? Kan arbeidsmiljøutvalget overprøve ledelsen? M.T. SVAR: Både verneombudene og arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal behandle endringer som kan ha betydning for den enkeltes arbeidsmiljø – inkludert små og store flytteprosesser. Tillitsvalgte kan i tillegg involveres om forandringer fører til store endringer i reisetid, nytt arbeidssted, endrede arbeidsområder og liknende. Hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på seks kvadratmeter. I tillegg kommer arealer for atkomst og fellesfunksjoner. Forskriften om arbeidsplasser og arbeids- lokaler sier at kontorarbeidsplasser skal ha «en tilfredsstillende velferdsmessig standard.» Arbeidsplassen må være innrettet og utformet etter jobben som skal utføres; vi skal kunne jobbe rasjonalt og effektivt, alene og i samarbeid med andre. Ingen skal isoleres, og det må være mulig å ha fortrolige samtaler. Det er et generelt krav om dagslys og utsyn. Avhengig av arbeidet som utføres, kreves det mer/ mindre direkte lys på kontorpulten. Inneklimaet er også viktig. Undersøk om klimaanlegget er dimensjonert for antallet ekstra arbeidstakere som skal inn. Vurder om tilførsel og avsug av luft er forsvarlig når pultene flyttes rundt og hyller og lettvegger settes opp. Flere mennesker inne på samme område øker også muligheten for støy. Om arbeidsoppgavene krever konsentrasjon i lengre perioder, bør dere se om det fins tilstrekkelig avlastningsrom og stillerom. Unødvendige forstyrrelser bidrar til store problemer for mange, som demotivasjon, hodepine og følelse av lav mestring. Prosessen må opp til behandling i AMU, og det må dokumenteres at arbeidsforholdene forblir forsvarlige. Ønsk de nye kollegaene hjertelig velkommen, men se til at det er ordentlig tilrettelagt. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Hvor mye plass har vi krav på? fbaargang2017 fbseksjonFEL