| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ?Jeg var uheldig og mistet brillene på badegulvet slik at innfatningen gikk i stykker. Blir dette dekket av vår innboforsikring? Hva med egenandel? T. K. SVAR: Typiske uhell i hjemmet, som skader på ting som blir revet ned, velter osv. blir dekket av forsikringen. Forutsetningen for å få erstatning er at skaden inntreffer tilfeldig og plutselig, og at sikkerhetsforskriftene er fulgt. På briller er det et aldersfradrag på ti prosent for hvert hele år etter at du kjøpte dem. Ved innboskade er den generelle egenandelen 3000 kroner. Magne Gundersen, forbrukerøkonom ?Jeg reiser tre måneder til Spania i vinter. Under oppholdet går reiseforsikringen min ut. Jeg har avtalegiro, så regningen for ny periode blir betalt automatisk, men er jeg dekket hvis det skulle skje noe? O.R. SVAR: Hvis du ikke har sagt opp forsikringen, vil den gå til fornyelse. Da er du dekket for et nytt år. Har du sagt opp forsikringen, anbefaler jeg å kjøpe en ny forsikring som trer i kraft før du drar på tur. Husk at reiseforsikringen gjelder for reiser av inntil 70 dagers varighet. Siden din reise er på om lag 90 dager, må du kjøper en utvidet forsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom ?Jeg har flyttet for å fullføre lærlingtida mi, men samboeren bor fortsatt hjemme. Må vi ha en ekstra innboforsikring når vi har to husstander? K. N. SVAR: Nei, det slipper dere. Når du har LOfavør kollektiv hjem, gjelder den på ditt faste bosted samt annen bolig som du bor i innenfor Norden. Innbo og løsøre som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet er dekket i inntil tre år. Det vil med andre ord si at innboforsikringen gjelder for begge husstandene dine i inntil tre år. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOFavør og Sparebank 1. To boliger – Mistet brillene i gulvet én forsikring? Fornyelse av reiseforsikring fbaargang2017 fbseksjonFEL