| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 79 Send oss bilder og en kort tekst tips@fagbladet.no HEDER OG ÆRE I ASKØY Fagforbundet Askøy hadde merkefest for medlemmer med 25 år i Fagforbundet og 40 år i LO. Av 35 inviterte, kom 19 veteraner på festen. Det ble en flott markering med god mat, drikke og underholdning. Følgende 25-årsjubilanter var ikke til stede på markeringen: Janne Britt Arhaug, Bente Borsholm Berntsen, Torhild Erstad, Beathe Iversen, Gro Ingeborg Kaldefoss, Irene N. Ramsøy Karlsen, Kirsten Karlsen, Anna Moen, Judith Molvik, Gry Hjertholm Natland, Jorunn Rødland Sletten og Tordis Snippen. Det kunne heller ikke 40-årsjubilantene Magnhild Berntsen, Helge Birkeli Nilsen, Britt Fjæran Syljeseth og Ethel Margaret Vikøren. LASSE NEPSTAD Merkedryss i Sarpsborg Fagforbundet Sarpsborg hedret sine medlemmer med 25 års medlemskap i Fagforbundet og medlemmer med 40 års medlemskap i LO på en jubilanttilstelning på Tune prestegård i oktober. Totalt 33 jubilanter deltok på markeringen – 22 med 25 års medlemskap og 11 jubilanter med 40 års medlemskap. CHRISTIN K. HANSEN 25-ÅRSJUBILANTER: Inger Åshild Jarberg, Wieslawa Lilletvedt, Lillian Martinsen, Heidi Elisabeth Navestad, Nina Hagstrøm Palacio, Aina Karine Pedersen, Torhild Pettersen, Bjørn Rildå, Bente Chatrine Skrøder, Bente Mari Starmer, Ann-Christin Tobiasson, Lene Ørseng, Bente Merethe Bengtson, Grethe Brusevold, Elin Karin Darbakk, Eva Derbakk, Tone Fjeld, Ingunn Grøtvedt, Eva Lisbeth Hagstrøm, Aud Kahrina Halvorsen, Aud Helen Hystad, Gunn-Heidi Hågensen, Oddbjørg Strømme, leder av Fagforbundet Østfold og Eva Elisabeth Johansen, leder av Fagforbundet Sarpsborg. 40-ÅRSJUBILANTER: Else Brevik, Børre Claudius, Unni Marlene Hansen, Sven Jan Johansen, Steinar Løkke, Unni Prøitz, Grethe Svendsen, Liv Schrøder, Anne Grethe Simonsen, Anna Thøgersen, Perdy Undrum og Ulf Lervik fra LO Østfold. 40-ÅRSJUBILANTER: Bak fra venstre: leder Aud Elin Målsnes, Lillian Soltvedt, Evy Pedersen, Kirsten Oddekalv og Liv Lyngbø. Foran fra venstre: Kirsti Nyhammer, Borghild Gundersen, Marit Haraldsen, Aud Jorunn Indrøy og Erling Jahnsen. 25-ÅRSJUBILANTER: Bak fra venstre: leder Aud Elin Målsnes, Lisbeth Fauskanger Strøm, Elin D. Torgersen, Reidun Skråmestø og Bodil Karsdatter Olsen. Foran fra venstre: Wenche Gjelsvik, Randi Fromreide, Sissel Førde Fauskanger, Sigrun Andreassen, Aase Solfrid Almestad og Anne Line Olsen. fbaargang2017 fbseksjonFEL