80 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | KRYSSORD | NR. 1 Nedgang Dresse Kjøretøy Belegg Båt Helling Styreform Legemsdel Ettergi Knippe Pukk Belegg Avløp Del Tenne Person. pron. Overklasse Folk Bevegelse Liketil Galt Mølje Nippe Sjøfugl Kone Finsk by Bakverk Grønnsak Derhen Man Ly Fugl Tall Gå Tall Kvinnelig Mild Best Kursted Mann Land Dyr Omtrent Skade Spydig Pike navn Pike navn Fugl Opplæring Kikker Spå Lånebevis Utløper Fugl Dyrelåt Ordner Kvinne Grep Gjøre klar Tekke Rekke Hvorvidt Nynorsk pron. Avis Titteskap Retning Mesterskap Kjør Tall Hermod © 567 12-2016 K Æ A D S R Ø R E L S E P Y N T N O V E M B E R R E I N F E R KJ E K L P I R RV A P L R Y T I NN AL I S I N K I SE SY N J U L A F T E N T O N E B S G L E V E V I S ME RE G E L V E L T G KN S R O T A R Y E T E U L A R V E B Y R S H I N G E R E D Å B A HA S I T R O N S P O R R E G N Å K V E G G E M S T O R E E I S NØ L E G A L I E K U L L S E I L E T Å K E T U T E VINNERE AV KRYSSORD NR. 9 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? GRETE HARKJERR 6060 Hareid RAGNAR HAUGEN 3619 Skollenborg HELENE A. SPRINGER 1163 Oslo Løsningen på kryssord nr. 1 må være hos oss innen 15. februar! Merk konvolutten med «kryssord nr. 1» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. SEND INN DITT SVAR fbaargang2017 fbseksjonFEL