| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 81 ERIKSENS SKRÅBLIKK Fagbladet En datamaskin leser ettall og nuller, og med bare disse tallene gjør den sine lynkjappe algoritmeberegninger i et spektakulært tempo. Det er bare å la seg imponere. Vi mennesker har fått litt mer enn nuller og ettall å bruke. Men ikke så mye. Og i tillegg har vi fått noe som en datamaskin ikke har. Ta musikk, for eksempel: En dur- eller mollskala består av fem heltoner og to halvtoner, altså sju. En ren oktav består av tolv halvtoner. Og så har vi selvsagt flere oktaver der skalaene gjentas. Dette er hva våre klassiske komponister og låtskrivere av pop og rock har til rådighet. Og opp gjennom årene har disse få tonene gitt oss mye god musikk. Kommer vi noen gang dit at det ikke lenger er mulig å sette dem sammen på nye måter; der det ikke lenger er mulig å skape noe nytt. Jeg vet ikke. Eller vi kan ta alfabetet. Den dansknorske varianten består av 29 bokstaver. Andre har litt færre eller litt flere. Hvor mange måter er det egentlig mulig å sette sammen et visst antall bokstaver på før alle kombinasjoner er oppbrukt? Før det ikke fins flere nye historier å skrive. Utallige, vil jeg tro – når jeg tenker på alle bøkene som er skrevet opp gjennom historien. For én ting vet jeg: Vi mennesker har noe en datamaskin ikke har, nemlig fantasi og forestillingsevne. Er det ikke egentlig ganske fantastisk å tenke på at vi, ved hjelp av vår fantasi og noen få bokstaver som hele tida kombineres på nye måter, kan fylle opp selv de største bibliotekene med stadig nye historier og opplevelser. PER FLAKSTAD KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2016: 352.113 ANSVARLIG REDAKTØR Hege Breen Bakken hege.bakken@fagbladet.no Telefon 906 58 650 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagbladet.no Telefon 905 49 278 NETTREDAKTØR Knut Andreas Nygaard knut.nygaard@fagbladet.no Telefon 911 58 222 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagbladet.no Telefon 906 92 750 Per Flakstad per.flakstad@fagbladet.no Telefon 907 78 397 Kathrine Geard kathrine.geard@fagbladet.no Telefon 906 17 786 Simen Aker Grimsrud simen.grimsrud@fagbladet.no Telefon 926 89 168 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagbladet.no Telefon 951 09 839 Camilla Øvrebø Ondrckova camilla.ovrebo.ondrckova@ fagbladet.no Telefon 916 86 803 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagbladet.no Telefon 977 87 474 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagbladet.no Telefon 991 54 314 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagbladet.no Telefon 909 20 302 Vegard Velle Permisjon TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagbladet.no Telefon 476 83 258 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagbladet.no Telefon 476 83 122 ANNONSER Salgsfabrikken v/Frode Frantzen Telefon 907 39 687 materiell@salgsfabrikken.no TRYKKERI Ålgård Offset AS Fantastiske mennesker fbaargang2017 fbseksjonFEL