2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 20 4| 2| 021071 6| | Innhold 2|2016 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. Forsidefoto: Werner Juvik ISSN 2464-4269 10 Pris er på vei ut. Søppelkjøring skal ha kvalitet. 16 Nesten alle arbeidsplasser er avhengig av IKT-kunnskap. 20 Trygge ansatte holder seg rekordfriske. 30 Yrkesveien gir fagarbeidere karrieremuligheter. 34 Fra mål til mening hos ledelsen. 44 Frivillige gir helsehjelp papirløse. 48 Katja Kåheim fikk fram kampånden i Anno. 68 Bjørnar Bruer vant over Finnmark fylkeskommune. 72 Norske og irske fagforeningstopper lærer av hverandre. 16 «Vi prøver hele tida å finne en balanse mellom det å være aktuelle og å fortsatt være et bibliotek.» Silje Ramleth sørger for arrangementer, og lager bannere og plakater på Deichmanske bibliotek. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL