| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 3 TILLIT OG KONTROLL Flere kommuner velger å gå bort fra målstyring. I Oslo er det erstattet av en tillitsmodell som skal gi de ansatte mer å si. HEGE BREEN BAKKEN | ANSVARLIG REDAKTØR LITT ROS TIL LISTHAUG FASTE SPALTER FRA 2016 TIL 1537 Katja Kålheim lærte gamle håndverksfag og mye om seg selv i NRK-serien Anno. BOWLING OG KAMERATSKAP Vi ble med da Oslo Sporveiers bowlinglag møtte Coop Grorud til bunnoppgjør i bedriftsserien. 5 Fanesaken 15 Matpakka mi 29 På fagbladet.no 60 KRONIKK: Får vi USAtilstander i Norge? 62 Debatt 67 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 81 Eriksens skråblikk og Petit 82 ETTER JOBB: Alt kan brukes 84 EN AV OSS: Fjøs og kontor 34 48 54 De kanskje mest rørende øyeblikkene i politikken er når motstandere gir hverandre honnør. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har ikke slik anerkjennelse. Hun har på mange måter tatt over rollen Valgerd Svarstad Haugland (KrF) hadde som skyteskive for venstresida på slutten av 90-tallet. Aksjonsgruppa «Kvinner mot Valgerd» (KMV) var så forbanna på familieministeren at de tok i bruk nyvinningen Internett for at folk skulle få luftet ut sine frustrasjoner. KMV ble raskt en folkebevegelse som gikk rundt med buttons merket «Nei til tungsinn og pietisme» for å signalisere motstanden mot kontantstøtten. Valgerd Svarstad Haugland møtte kritikken med at hun var såret og misforstått. Listhaug inntar også offerrollen - i god Frp-tradisjon. Hun er lei seg og føler seg mobbet. Men i motsetning til den tidligere KrF-lederen, skaffer hun næring til seg selv og partiet ved å gå til motangrep. På «feministeliten», «hylekoret» og «ekspertene». Nesten 20 år etter at Valgerd innførte kontantstøtten, er det derfor interessant at Sylvi nå gjør seg til talskvinne for å avvikle den. Hun har lyttet til ekspertene – det vil si Brochmann-utvalget - som nylig konkluderte med det venstresida alltid har sagt, at kontantstøtten hindrer særlig kvinner med innvandrerbakgrunn å komme i jobb. Det er fristende å ta en Frp: «Hva var det vi sa!?» Eller et «velkommen etter». Men la oss være litt rause denne gangen. La Listhaug få seieren og ta ansvaret. Så kanskje «hylekoret» kan forvente litt storsinn tilbake ved neste korsvei. FOTO: COLOURBOX FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: SIMEN AKER GRIMSRUD fbaargang2017 fbseksjonFEL