4 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | KAOS: Veireno har hatt store problemer med å få søpla i Oslo unna. En som ser de ansatte, tar dem med i bestemmelser, delegerer arbeidsoppgaver. En sånn sjef får respekt og kan lede, ikke sjefe. Anne Margrethe Haraldsen, helsefagarbeider, Herøy En som har kunnskap. Er saklig og inkluderende og har empati. En som har tid til å snakke med personalet. Grethe Hilde Molander, Pensjonist, Prinsdalen En som er saklig, streng og inkluderende. Wenche Foss, arbeidsledig hjemmehjelp, Gjelleråsen AKTUELT DE ANSATTE TAPER MED NY EIER *Lavere grunnlønn for nye ansatte, dårligere lønnsutvikling og dårligere pensjonsavtale venter de ansatte på Kajalund sykehjem i Oslo med milliardkonsernet Aleris som ny eier. For litt over ett år siden ble selskapet som driver sykehjemmet kjøpt opp av Aleris Omsorg, en liten del av forretningsimperiet til den rikeste familien i Sverige, Wallenberg. Aleris hadde et regnskapsført overskudd på over 460 millioner kroner i 2015. – Ingen er glade for at et kommersielt firma overtar. Vi syns ikke noe om at noen skal ta ut profitt på eldreomsorg, sier Trond Willumsen. Han har jobbet på Kajalund sykehjem i snart 12 år, fordi han trives godt der. *Mens byrådets rådgivere mener Oslo kommune er bundet av kontrakten, slår annen juridisk ekspertise fast at kontrakten med Veireno bør heves. Advokat Marianne H. Dragsten omtales som en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser. Hun mener Veireno har brutt så mange vilkår i kontrakten med Oslo kommune at driften er ulovlig. På spørsmål fra NRK Østlandssendingen om kommunen bør heve kontrakten, svarer hun et klart ja. Dragsten mener også at når kommunen har tillatt Veireno å endre kjøreruter og kjøre med færre biler enn avtalt, er det et brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Hun legger til at offentlige oppdragsgivere ikke er flinke nok til å reagere når en leverandør ikke oppfyller kontrakten. Både ansvarlig byråd Lan Marie Nguyen Berg og byrådsleder Raymond Johansen har uttalt at kontrakten blir løpende vurdert. De juridiske rådene Oslo-byrådet har fått til nå, tilsier at det ikke er grunnlag for å heve den. – BØR HEVE KONTRAKTEN MED VEIRENO HVORDAN ER DIN DRØMMELEDER? FOTO: WERNER JUVIK FOTO: YNGVIL MORTENSEN NEGATIV: Helsefagarbeider og hovedtillitsvalgt på Kajalund sykehjem, Trond Willumsen, syns ikke noe om at eierne skal ta ut profitt på eldreomsorg. Her forteller tre medlemmer hva de mener kjennetegner en god leder. Er du enig? fbaargang2017 fbseksjonFEL