6 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | AKTUELT RØROS ER KULTURVINNER *Røros kommune topper Norsk kulturindeks for femte år på rad. Hvor den enkelte kommune havner i kulturindeksen avgjøres av hvordan de scorer i ti ulike kategorier. Kategoriene omfatter både faktorer kommunene selv kan påvirke (eks. hvor mye penger de bruker på kultur) og elementer kommunen ikke kan gjøre noe med (befolkningsdata). Røros har mange aktive kulturbrukere, et bredt og variert kulturtilbud og rangerer høyt i de fleste kategorier. På andreplass finner vi Trondheim, som jevnt over scorer høyt, bortsett fra i kategoriene som sorterer under «kultur for barn og unge». Kilde: www.telemarksforsking.no --- TOPPLEDERE HAR 5,8 MILLIONER I SNITTLØNN *23 arbeidsdager. Det er tida topplederne i de største selskapene i Norge bruker på å tjene inn en norsk gjennomsnittslønn. Det betyr at de hadde nådd dette målet 2. februar, viser tall frifagbevegelse.no har hentet inn. Ei lønn på 5,8 millioner kroner er elleve ganger så høy som en norsk gjennomsnittslønn, som er 519.600 kroner. Topplederne tjener i gjennomsnitt 2982 kroner i timen, det vil si ei dagslønn på over 22.368 kroner. Flest ledige deltidsstillinger * I snitt ble det bare lyst ut én heltidsstilling per kommune. Det var lyst ut totalt 78 stillinger for helsefagarbeidere: 10 heltidsstillinger, 51 deltidsstillinger og 17 vikariater. Fire av ti heltidsstillingene for helsefagarbeidere er utlyst av Trondheim kommune. I 2013 vedtok de at alle nye stillinger i hjemmebasert tjeneste skulle være heltid. I Oslo var det ikke utlyst én eneste heltidsstilling for helsefagarbeidere, men åtte deltidsstillinger. De samme ti kommunene utlyste i samme periode nesten dobbelt så mange sykepleierstillinger, totalt 144. Av disse var 72 heltidsstillinger, 44 deltidsstillinger og 28 vikariater. – Jeg blir ikke overrasket av disse tallene, men jeg blir lei meg. Jeg kan forstå ungdom som er usikre på om de får en jobb og en lønn å leve av, sier Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet. Hun mener dette går ut over rekrutteringen til yrket. Les hele saken på fagbladet.no Vi har sjekket ledige stillinger for helsefagarbeidere i landets ti største kommuner i slutten av januar. MANGE JOBBER DELTID: I helse- og omsorgssektoren i kommunene jobber 67 prosent deltid, ifølge tall fra KS. FOTO: JAN LILLEHAMRE FOTO: DESTINASJON RØROS/MORTEN BRUN fbaargang2017 fbseksjonFEL