| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 7 2012 2013 2014 1015 Kilde: SSB Antall mottakere av hjemmetjenester øker for hvert år. 0 177.000 179.000 181.000 183.000 185.000 179.859 180.444 182.500 178.687 FAMILIELEIR PÅ RINGSAKER OG I MÅLSELV *Fagforbundet gjentar suksessen og arrangerer familieleir til sommeren. I uke 26 blir det leir på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker kommune i Hedmark, og i uke 32 blir det leir på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune i Troms. Leirene arrangeres i samarbeid med LOs ungdomsorganisasjon Framfylkingen, og er et tilbud til Fagforbundets medlemmer. Familiene som deltar får nye venner og en variert, lærerik, morsom og minneverdig ferie. Mer informasjon om påmelding til leirene blir annonsert i neste nummer av Fagbladet, og på www. fagforbundet.no/familieleir, så følg med! --- BARNEVERNSBARN GJØR DET DÅRLIGERE PÅ SKOLEN *Færre enn 40 prosent av barnevernsbarn fullfører vidergående, mot 80 prosent av resten av elevene. Bufdir og Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Statistisk sentralbyrå utarbeidet nye tall som viser sammenhengen mellom det å få hjelp av barnevernet og resultatene i skolen. Tallene viser blant annet at 30 prosent av barna med barnevernstiltak verken er i jobb eller under utdanning seks år etter grunnskolen. MOTTAKERE AV HJEMMETJENESTE *Fagforbundets søsterorganisasjon Kommunal håper regjeringens forslag om bedre «ordning och reda i välfärden» blir vedtatt. – I Sverige gikk 20 milliarder skattekroner fra velferdssektoren til private lommer mellom 2002–2013, sier økonom Torbjörn Dalin i Kommunal. I 2014 var tallet rundt 5 milliarder kroner. Utredningen, Ordning och reda i välfärden, som kom i november 2016, foreslår å regulere de private selskapene som mottar offentlig finansiering for å utføre velferdstjenester. Blant annet at det må legges begrensning på muligheten for profitt. Skattepenger som er satt av til pleie, skole og omsorg, skal gå til velferd og ikke til fortjeneste eller på andre måter tas ut av virksomheten, mener Kommunal. – Hvis vi får gjennomslag i Riksdagen, kan det åpne for nye regler innenfor flere bransjer. Vi tror debatten om hvilke velferdsoppgaver som skal unntas fra profitt vil komme i kjølvannet av denne utredningen, sier jurist Oskar Taxén i Kommunal. SVENSKENE VIL RYDDE OPP I VELFERDEN AKUTELT FOTO: NINA BERGGREN MONSEN FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN VIL HA ORDEN: Juristen Oskar Taxén og økonomen Torbjörn Dalin i Kommunal. fbaargang2017 fbseksjonFEL