8 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | ANNONSE Trekk ut kontaktene Når standby-lampene lyser på stereoanlegg, TV, DVD-spiller, Appleboks, ladere og spillkonsoller, så bruker apparatene strøm. Et godt tips kan være å samle fl ere apparater i ett strømuttak, slik at det blir enkelt å skru dem av og på samtidig. Bruk mindre lys og varme Ifølge Enova står belysning og vannoppvarming for over 20 prosent av boligens strømforbruk. Sørg derfor for å skru av lys i rom du ikke befi nner deg i, eller der det ikke er behov. Mange lar for eksempel utelamper stå på hele sommeren, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig. Og ønsker du å bruke en terrassevarmer, så husk at en infrarød varmelampe koster omtrent 1 krone per time, mens en terrassevarmer på gass bruker 8 – 10 kroner i timen. Vær bevisst på varmtvannet De fl este varmtvannsberedere er forhåndsinnstilt på 75 – 85 grader, selv om 65 grader er varmt nok for de aller fl este av oss. Her kan du spare mye på å skru ned varmen. Men obs – ikke still den lavere enn 65 grader, ettersom mikroorganismer som Legionella trives ved lavere temperaturer. Kanskje har du også varmekabler stående på året rundt? Disse kan du spare penger på å skru av om våren og sommeren. Du har medlemsfordeler på strøm til innkjøpspris! Dine medlemsfordeler • Fastbeløp på 29 kroner måneden • Påslag på 3,49 øre per kWh. Vi har valgt Fjordkraft som vår samarbeidspartner innen strøm. For de fl este av oss er strømforbruket høyest i vinterhalvåret, og det er gjerne da vi er mest bevisste på å spare strøm. Det fi nnes mange enkle grep du kan ta for å redusere strømregningen året rundt. Her får du noen tips. Bruk kjøleskap og fryser smartest mulig – Ikke stable kjøleskapet for fullt – Kjøl ned varm mat før du setter den inn i kjøleskap eller fryser – Tin frysevarer i kjøleskapet – Unngå å holde døren til kjøleskapet eller fryseren oppe – Hold kjøleribbene på baksiden av kjøleskapet fri for støv – Vask med måte Få fl ere strømtips på lofavor.no/stroem Slik sparer du strøm gjennom hele året fbaargang2017 fbseksjonFEL