12 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | For ett år siden vedtok bystyret i Sarpsborg en 16 punkts plan mot sosial dumping. I tillegg har de vedtatt klima- og miljøplaner. – Vi skal ikke ha Oslo-tilstander i byen vår, sier Tor Egil Brusevold, leder i utvalg for landbruk og teknikk (Ap). – Jeg har aldri hørt noen si at de vil ofre arbeidsvilkår for å spare noen tiere i året på renovasjonsgebyret, sier Brusevold. Ap-politikeren jobber selv i transportbransjen når han ikke er politiker, og er klar på at konkurranse om å være billigst rammer de ansatte. – Drivstoff koster det samme og bilene koster det samme – uansett hvilket selskapsnavn eller kommunenavn som står på bilen. Det er ikke så mye annet enn lønn og arbeidsvilkår det kan konkurreres om. Enten presses lønna ned, eller effektiviteten presses opp. I begge tilfeller går det ut over de ansatte, sier han. Han lover at alle muligheter for renovajson i egenregi blir utredet i løpet av denne anbudsperioden. Et flertall av Sarpsborgpolitikerne ville helst ta tjenesten tilbake i kommunal regi, men de hadde ikke tid. Vil helst ha tjenesten i egen regi SARPSBORGANBUDET • Kontrakt ble undertegnet i desember. Anbudsvinner var Norsk Gjenvinning, som også har oppdraget i dag. Anbudsperioden er fem år, og starter neste høst. • Vekting av pris var 40 prosent. Vekting av miljø– og arbeidsvilkår 60 prosent. DETTE FIKK SARPSBORG • Landets første helelektriske renovasjonsbiler, som skal betjene sentrum. • Seks renovasjonsbiler skal gå på biogass. • En detaljert plan for hvordan selskapet skal ivareta de ansatte; blant annet opplæring, rekruttering og lønns- og arbeidsvilkår – utarbeidet av operatøren. – KJENNER EGET FAG BEST – Vi fikk inn fire knakende gode tilbud, forteller teamleder for avfall og renovasjon i Østfold-byen, Sven-Erik Svendsen. Tilbyderne la mye arbeid i å utrede gode miljøløsninger og beskrive i detalj planer for opplæring av ansatte, rekruttering og øvrige vilkår for ansatte. Det var dette renovasjonsfirmaene konkurrerte om for å få oppdraget til en verdi av 23,8 millioner kroner i året i fem år. Norsk Gjenvinning vant med et tilbud som blant annet gjør at Sarpsborg blir første kommune med to elektriske renovasjonsbiler. I de fleste anbud blir kvalitetskravene utarbeidet i detalj av byråkrater og ingeniører. I Sarpsborg tror verken et flertall av politikerne eller byråkrater at dette gir bedre tjenester. – Det er tilbyderne som er eksperter, og som vet hvordan oppdraget kan gjøres best mulig, påpeker Svendsen. * PÅ JOBB / RENOVASJON PÅ ANBUD FULLELEKTRISK: To slike biler fra britiske Dennis Eagle, med opptil ni timers arbeidstid per lading, vil hente avfall i Sarpsborg fra høsten. «Skal vi ha utvikling, må vi få konkurrere på annet enn pris.» JØRGEN NIKOLAI PETTERSEN, ADM.DIR. NORSK GJENVINNING RENOVASJON fbaargang2017 fbseksjonFEL