| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 13 Fagbladet har snakket med flere renovatører som er bekymret for avslutningen av beredskapsperioden. De frykter nytt søppelkaos dersom planen følges. I slutten av januar var det fortsatt usikkert hva som vil skje i mars. SPENNENDE FRAMTID Da Veireno tok over som lavprisoperatør i Oslo, fikk selskapet en beredskapsperiode på seks måneder. Selskapet tilbyr mer effektiv drift med innsamling i to skift, halvering av antall biler og langt færre ansatte. Fra begynnelsen av mars skal etter planen 96 ansatte gjøre jobben som 145 gjorde før. Etter nyttår har likevel 169 ansatte vært i sving med å få bukt med søppelsituasjon etter innkjøringsproblemer. Samtidig har avfallsmottakene hatt midlertidig utvidet åpningstid, og renovasjonsetaten har satt inn store mengder ekstra ressurser. Det skal være slutt 3. mars. BRØT LOVEN 344 GANGER Lavprisrenovasjonen i Oslo startet med hardkjør for renovatørene. Arbeidstilsynet avdekket 344 lovbrudd den første måneden etter å ha gått gjennom timelistene til 29 ansatte. I løpet av januar ga byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, renovasjonsdirektør Pål Sommernes beskjed om å forlate jobben. Samtidig varslet Rødt at de vil fremme mistillitsforslag mot byråden dersom hun ikke sier opp avtalen med Veireno. Rødt leverte også inn forslag om å ta tjenesten tilbake i kommunal regi fra og med 1. januar neste år. Byrådsleder Raymond Johansen uttaler at de skal etablere en kommunal beredskap som skal bistå private operatører, men understreker at dette ikke er rekommunalisering. Han har ikke villet kommentere forslaget fra Rødt. Frykt for nytt søppelkaos i Oslo Når den såkalte beredskapsperioden i Oslo er over 3. mars, skal 96 ansatte gjøre jobben som 145 gjorde før Veireno tok over anbudet. NYE TIDER: I neste måned blir det færre ansatte og færre biler som skal tømme søpla. Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel. ALLE FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL