14 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT – NOK OLJEINGENIØRER NÅ *Vi har i altfor mange år hatt et utdanningssystem med tanke på jobb i oljenæringen, mener Fagforbundets leder Mette Nord. Hun kommenterer NHO-leder Kristin Skogen Lund som har kritisert at det utdannes for mange inn i offentlig sektor. Fagforbundets leder viser til at vi i flere tiår har hatt en oljeindustri som har tiltrukket seg noen av de skarpeste hodene. – Skal vi lykkes med omstillingen til et grønnere samfunn, er vi nødt til å finne nye og grønnere arbeidsplasser til disse. Samtidig vil en veldrevet og moderne offentlig sektor etterspørre flere dyktige medarbeidere, mener Mette Nord. - ÅRETS BIBLIOTEK *– Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo tar formidling av naturvitenskaplige fag på alvor. Det er blitt et samlingssted for både faglige og sosiale aktiviteter, sier juryen som har kåret det til årets bibliotek i 2016. Bibliotekenes rolle har endret seg, ikke minst på grunn av den raske utviklingen innenfor teknologi og digitalisering. Ved å kombinere rollen som kilde til faglig kunnskap med å være en arena for formidling og debatt, viser Realfagsbiblioteket at det tar bibliotekenes nye rolle i samfunnet et steg videre, heter det i begrunnelsen. FAGBREV-ORDNING DEMPER SOSIALE FORSKJELLER *Arbeidslivets parter er enige om at voksnes mulighet til å ta fagbrev er viktig for den enkelte og for samfunnet, og at praksiskandidatordningen har vært en suksess. Ifølge forskere ved Fafo og Frischsenteret, som i januar la fram rapporten «Voksne som tar fagbrev», har praksiskandidatene samme familiebakgrunn som de som dropper ut av videregående skole. Dermed er denne ordningen med på å følge opp folk som er på grensen til ikke å få fullført videregående opplæring. Å få muligheten til å ta fagbrev i voksen alder er med på å dempe sosiale forskjeller. Det er også med på å øke inntektene dine, samt gi folk nødvendig kompetanse i arbeidslivet. Både LO, NHO og kunnskapsministeren er enige om at ordningen med praksiskandidater skal fortsette. Hele to tredeler av alle som benytter ordningen, fullfører videregående opplæring for første gang. av Norges befolkning røyker daglig, og en av ti snuser hver dag. 12 % Å la voksne ta fagbrev har vært en suksess. Siden 1998 har 170.000 personer over 25 år gjort det. FOTO: ERLEND ANGELO, MAGASINET FOR FAGORGANISERTE FOTO: COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL