16 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | T iril vil ikke spekulere i hvorfor andre jenter ikke tar samme valg, men syns det hadde vært kjekt med litt flere av samme kjønn i klassen. Også lærer Frode Sæthre på IKT service ved Amalie Skram videregående i Bergen tror jenter kvier seg for å velge faget fordi de vet de kan komme i klasse med bare gutter. – Dessuten tror jentene at de må kunne mer for å begynne her, men det holder med dataerfaringer fra jente- eller gutterommet. De lærer det de trenger her, sier Sætre. Så kanskje er det informasjon om faget det skorter på? YRKESVEILEDNINGEN SVIKTER En spørrerunde blant elevene tyder på at det ikke bare er jenter som kunne trengt bedre informasjon før de velger retning på videregående. Flere forteller at de aldri fikk høre om IKT-faget før de begynte på videregående. – På ungdomsskolen vet de lite om hva du kan bli med yrkesfag. Vi må finne det ut sjøl. Da er det ikke rart at mange velger feil og dropper ut, sier Oskar Shepherd Sandvik. Kristian Tollefsen visste ikke at han kunne ta yrkesfag etter å ha gått ett år på studiespesialisering. At det ble IKT var nokså tilfeldig, men han var lei av teoretiske fag og sikker på at han ikke ville studere. Abdimalik Igallec er styrket i troen på at det er dette han vil jobbe med og har bestemt seg for å bli dataingeniør. PRAKSIS HINDRER FRAFALL I et lyst klasserom med utsikt til Fløyen og Ulriken sitter elevene på IKT og service og jobber foran pc-ene. De vil snart bli uunnværlige medarbeidere på en arbeidsplass som trenger noen med ekstra datakunnskaper. Lærerne legger vekt på at elevene skal lære mest mulig om drift og vedlikehold av IKT-systemer. I tillegg skal de lære å veilede både enkeltpersoner og virksomheter i data og telefoni. Og allerede etter få uker bærer det ut i praksis, en dag i uka. Tiril trives særlig godt når hun er ute i praksis. En gang i uka møter hun opp på en annen videregående skole og trer støttende til overfor lærere og elever som trenger hjelp. – Vi er nøye med valg av praksisplass, forteller Sæthre. – At elevene raskt får en smak av virkeligheten i arbeidslivet, gir dem en bredere Lei av teori – valgte IKT Tiril Myksvoll har gått fra helsefag til IKT, og angrer ikke. Hun er ei av to jenter blant 25 gutter i klassen. TEKST: ELLEN STAI FOTO: EIVIND SENNESET FORNØYD MED SKOLEN: Oskar Shepherd Sandvik (til venstre), Tiril Myksvoll, Kristian Tollefsen og Abdimalik Igallec er fornøyd med IKT-linja, men syns de fikk for dårlig informasjon om yrkesfagene mens de gikk på ungdomsskolen. PÅ JOBB / IKT SERVICEFAG fbaargang2017 fbseksjonFEL