| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 17 Arbeidslivet har god bruk for IKT-elevene, men det skorter på lærlingplasser. BENT ØYSTEIN HALDEN innfallsvinkel til faget og er viktig for motivasjonen. Ikke minst får de kjapt en følelse av om de har valgt rett eller ikke. Elevene trives som oftest veldig godt på arbeidsplassene, noe som utvilsomt er med på å hindre frafall, sier han. GODE JOBBMULIGHETER Selv om de har lært mye på skolen, er elevene samstemt om at de lærer aller mest av å være ute i praksis. De får brynt seg på oppgaver i så ulike bedrifter som Chess, Avinor og Elkjøp. – Så hva slags jobb kan elevene få etter endt læretid? – Det avhenger helt av hva bedriften holder på med. Men i dag er det nesten ingen arbeidsplasser som ikke er avhengig av nøkkelpersoner som kan IKT, fastslår lærer Frode Sæthre. Dermed burde elevene hans være sikret ei god fbaargang2017 fbseksjonFEL