| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 19 AKTUELT / PÅ JOBB Perlen i Harstad *Daglig leder ved Sama kafé og aktivitetssenter er stolt og glad for at ansatte i Harstad kommune har nominert og stemt på henne som årets perlemedarbeider. Men hun understreker at hun ikke er alene om å gjøre det trivelig på Sama. – Vi finner på mye sammen, sier Ingeborg Skjervum og deler gjerne æren med gode kollegaer. KLARER IKKE Å SLUTTE Harstad kommune har delt ut Vågsfjordens perlepris til en av verdens beste kollegaer for sjuende gang. Og aktivitør Aud Kobbvik har for tredje gang foreslått Ingeborg Skjervum som kandidat. – Endelig lyktes det. Vi er så stolte av Ingeborg og så kry over at hun har fått prisen, sier hun. Kobbvik kan fortelle at årets prisvinner har vært leder ved flere virksomheter i Harstad, og at hun har høstet lovord alle steder. – Jeg skulle egentlig ha gått av med pensjon nå, men jeg kan jo ikke slutte når vi har det så moro, sier aktivitøren. MANGE GODORD Aud Kobbvik og kollegaene ved Sama begrunnet nominasjonen med at Ingeborg Skjervum er en fantastisk og inspirerende person, hun er hjelpsom, humoristisk og sprudlende. Dessuten møter hun både kollegaer og brukere med respekt. – Takket være Ingeborg har vi et fantastisk flott miljø på jobben. Dette smitter over på brukerne, og folk stortrives, sier aktivitøren. Ingeborg Skjervum er første leder som har vunnet Perleprisen som en av verdens beste kollegaer. PERLEPRIS: Soldronningen Ingeborg Skjervum (i midten) blir satt pris på av kokk Gunn-Tove Øian Johannesen (f.v.), helsesøster Hege Henriksen, husmor Berit Hansen og aktivitør Aud Kobbvik. FOTO: KARIN E. SVENDSEN MØTE MED PÅRØRENDE Helsedirektoratet har laget en ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Den omfatter alle diagnoser og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende. – Pårørende med omsorgsoppgaver og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og avlaster dem. Barn som pårørende skal ivaretas og følges opp, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet. - BEKYMRET FOR DEM SOM LIDER MEST For første gang på flere år øker antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid mer enn befolkningsveksten. En ny Sintef-rapport viser at antall årsverk økte med 5,2 prosent fra 2015 til 2016. – Med rusreformen kan vi vente at denne økningen fortsetter, spår Sintef-forsker Solveig Osborg Ose. Men hun mener det er på tide med en debatt om prioritering. De som har de mest alvorlige og langvarige lidelsene, er de som ifølge kommunenes rapportering får dårligst kommunalt tilbud. – Samtidig har spesialisthelsetjenesten bygd kraftig ned døgntilbudet til den samme gruppa, sier forskeren. FOTO: SIRI BJAARSTAD/NAPHA ARKIV. TRENGER MER: – Mennesker med schizofreni, psykoselidelser eller tyngre depresjoner får dårligere tilbud enn de som har lettere lidelser, sier Solveig Osborg Ose. fbaargang2017 fbseksjonFEL