20 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | FRAVÆR HAUGESUND HJEMMETJENESTE SØR: September: 1,69 %, gjennomsnitt 2016: 5,4 % Fravær alle ansatte i Haugesund kommune: 9,2 % Landsgjennomsnitt helse/ pleie/omsorg: drøyt 11% Landsgjennomsnitt barnehager: drøyt 12% Gjennomsnitt alle kommuner: 9,7% KILDE: HAUGESUND KOMMUNE OG KS M + alvin Kristiansen (87) ler når hjelpepleier Tove Kvia byr opp til dans på vei til kjøkkenet for å varme middagen hans. Malvin bor alene og klarer seg så lenge hjemmetjenesten besøker ham et par ganger om dagen. Han er dårlig til beins, og da er det fint å få en arm å støtte seg til innimellom. Tove har hatt Malvin på arbeidslista i mange år. – Vi er interessert i fotball begge to, både lokal og internasjonal. De to er enige om at de ikke slipper opp for samtaletemaer. SNØRR OG SMITTE Tove Kvia er en av 61 ansatte i hjemmetjenestens avdeling sør i Haugesund. I september slo de alle rekorder med 1,69 prosent i fravær. Haugesund har som mål at det årlige sykefraværet ikke skal overstige sju prosent. Det er mål for alle kommunens ansatte. Men ansatte utsettes i svært forskjellig grad for sykdom. Spesielt er de som arbeider i barnehager og i helse- og sosialtjenestene utsatt for smitte. Derfor er Haugesunds mål å komme under ni prosents sykefravær i krevende omsorgsyrker. LEDER ORDNER OPP I september var det ekstremt lavt sykefravær. Men også gjennomsnittet for hele året i avdeling sør er lavt med sine 5,4 prosent. Og det inkluderer langtidsfravær. Det er langt lavere enn kommunens drømmemål om mindre enn ni prosents fravær i krevende omsorgsyrker. Tove Kvia er ikke i tvil om hvorfor hun og kollegaene er så mye på jobb: En imøtekommende sjef og faglig kompetanse. – Jeg har en sjef som ordner opp når jeg ber om ting jeg trenger. Og hun gjør det raskt. Når jeg ber om å få bytte ei vakt, vet jeg at hun svarer ja hvis det er mulig. Dette handler om å gi og ta. Jeg svarer også ja til å bytte vakt når jeg har mulighet. «DETTE KAN JEG» Kvia har jobbet 23 år i hjemmetjenesten og stortrives med valg av yrke. Hun har valgt å spesialisere seg i psykisk helsearbeid. Hun har Rekordlavt sykefravær Slår noen den superfriske hjemmetjenesten i Haugesund? 61 ansatte hadde i september et fravær på 1,69 prosent. Landsgjennomsnittet for ansatte i helse- og sosialtjenester er ti prosent. TEKST OG FOTO: TITTI BRUN PÅ JOBB / TILRETTELEGGING fbaargang2017 fbseksjonFEL