| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 23 AKTUELT / PÅ JOBB JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. ØNSKER Å STYRKE SKOLEBIBLIOTEKENE *Norsk bibliotekforening og ti andre organisasjoner, blant dem Fagforbundet, har sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen der de ber ham om å styrke skolebibliotekene. De mener at skolebibliotekene ofte blir en salderingspost for rektorer og kommunepolitikere som skal få budsjettene til å strekke til. I brevet viser de til at skolebibliotek har begrenset åpningstid, antall ansatte blir færre og at hovedoppgaven blir å administrere biblioteket. Dette er svært uheldig, sett i lys av hva et skolebibliotek kan være, heter det i brevet. Organisasjonene ber blant annet om at skolebibliotek ses i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk, og om at de er åpne og bemannet i skolenes åpningstid. *Når barna leker ute i naturen, får de mange positive opplevelser, blant annet den gode følelsen av kroppslig mestring. Sansemotorisk aktivitet er viktig for selvfølelsen og konsentrasjonsevnen, mener Kurt-Ivar Morsdal, pedagogisk leder ved utegruppen i Læringsverkstedet barnehage i Bodø. Han mener det er for lite kunnskap blant fagpersonell i barnehagesektoren om lek i naturen. Det inntrykket har han fått gjennom praktisk veiledning av studenter og foredrag for barnehagepersonell, skriver han på nettsiden barnehage.no. Han skriver videre at han de siste ti årene har vært mye ute med ulike barnegrupper, og han ser at de har en indre motivasjon som trekker dem ut i naturen. Der opplever han også færre konflikter og mer variert og kreativ lek. Ifølge Kurt Ivar Morsdal samsvarer hans erfaringer med nasjonale rapporter. – BARNEHAGEANSATTE KAN FOR LITE OM LEK I NATUREN LANGE DAGER STRESSER BARNA *For første gang er stressnivået hos de yngste i barnehagen kartlagt. Studien er gjort i 85 barnehager, og den viser at de barna som har de lengste barnehagedagene, er mer stresset enn barn som har kortere dager. – Det virker som det å være lenge borte fra foreldrene, og i stedet ha en lang dag i barnehagen sammen med mange voksne og barn, kan være krevende for mange småbarn, sier professor i pedagogikk ved NTNU, May Britt Drugli, til NRK. NATURLIG LEK: Kurt-Ivar Morsdal mener lek i naturen gir barna mye positivt, men at fagpersonell i barnehagen har for liten kunnskap om dette feltet. (Illustrasjonsfoto) FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: TITTI BRUN ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL