24 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | Det er på loftet i det gamle, ærverdige Deichmanske bibliotek i Oslo Silje Ramleth (29) går når hun vil kjenne lukten av gamle bøker. Blant gamle skrivere, bunker med gamle aviser, skuffer med stamtavler og pappesker merket «IKKE KAST», dukker det også opp et badekar. Det ble brukt i en installasjon for noen år siden, for liksom å understreke biblioteket som lekent og innbydende. – Det ser ut som rot her oppe, men det er rot som ikke kan kastes, sier Ramleth og klyver oppi badekaret. DIFFUS UTDANNELSE Å jobbe på bibliotek var aldri en del av Ramleths yrkesplaner. Egentlig skulle hun ta en mastergrad i et kulturfag. Men så ble det kjærlighet ved første blikk da hun fikk jobb på Deichmanske bibliotek. – Jeg har en ganske diffus og sammensatt utdannelse, både grafisk design og estetikkteori. Men det passer egentlig kjempefint inn her. – Jeg er veldig glad i gamle trykkteknikker, lukten av gamle bøker og selvsagt tanken på å jobbe i en kunnskapsborg, sier hun. Men det er biblioteket som en moderne møteplass og kulturhus, som et sted med aktiviteter og der det skjer noe hele tida, som Ramleth brenner mest for. Derfor er også biblioteket et sted som favner mange forskjellige utdanninger, yrker og personligheter. – Det er to stillingstyper her: bibliotekar og konsulent. Jeg har kollegaer som har studert estetikk, medievitenskap, litteraturvitenskap og andre høyere utdanningsgrader. Men det handler også mye om egnethet, poengterer hun. FOLKEVERKSTED Som bygg, med høye søyler og en bratt trapp inn, kan Deichmanske bibliotek minne om den gangen bibliotek først og fremst var et lager med bøker og der alle måtte være musestille. I bibliotekkretser snakkes det nå mest om folkebibliotek, folkeverksted, skaperfestivaler JOBBEN MIN | + - Silje Ramleth har et nostalgisk forhold til bøker, men vil at biblioteket skal være en møteplass mer enn en utdatert boksamling. Bader i bøker KONSULENT PÅ BIBLIOTEK BESTE MED JOBBEN Fint å møte folk og hjelpe dem. Ingen forskjellsbehandling eller fordommer. Varierte arbeidsoppgaver. STØRSTE UTFORDRING Å finne en god balanse mellom å være aktuell og fortsatt være et bibliotek. TEKST: NINA CHRISTINA CAMPANO ELSET FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL