| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 25 Navn: Silje Ramleth Yrke: Konsulent på bibliotek Bor: Oslo Jeg fikk en prosjektstilling som kurator på universitetsbiblioteket. Jeg hadde en drøm om å jobbe på museum, men jeg skjønte at bøker og aktiviteter på bibliotek var perfekt for meg. DERFOR VALGTE JEG BIBLIOTEK fbaargang2017 fbseksjonFEL