26 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | og møteplasser. Som er åpne og gratis for alle. Det er dette Silje Ramleth jobber mest med. – Jeg er en potet og kan gjøre alt mulig her på huset. Jeg lager arrangementer, pynter og lager bannere og plakater. I høst var jeg med og lagde skaperfestival der 100 skapere var med og viste fram alt fra hjemmelagde damplokomotiver til roboter. Ellers går det i strikkefestivaler, girltechfester, der flere hundre jenter kommer for å lære koding, programmering og bli interessert i teknologi, de arrangerer ulike litteraturarrangementer, konserter, låtskriveverksteder og debattserier. Ikke minst folkeverkstedet der du blant annet kan lære å sy eller teste ut 3D-printere, bli med på kurs og workshops og mye, mye mer. – Den store hyppigheten av arrangementer kan gå på bekostning av den tradisjonelle bibliotekdriften, så vi prøver hele tida å finne en balanse mellom det å være aktuelle og å fortsatt være et bibliotek, sier Ramleth, som tror det blir lettere å kombinere disse behovene når de flytter til nytt bibliotek i Bjørvika i 2020. FOLKEBIBLIOTEK, IKKE ARKIV Før flyttingen skal boksamlingen på over 600.000 bøker også krympes. Og i debatten om bibliotekets rolle i samfunnet er Ramleth krystallklar: – Når vi skal være aktuelle, kan vi ikke bruke så mye plass på utdaterte bøker. Og samlingen her har vi for at den skal brukes. Derfor vil vi få bøkene ut i lokalene slik at folk ser dem. Vi er et folkebibliotek. Det er nasjonalbibliotekets oppgave å arkivere bøker. JOBBEN MIN | KONSULENT PÅ BIBLIOTEK Jeg er en potet og kan gjøre alt mulig her på huset. HJELPSOM: Silje Ramleth får mange spørsmål hver eneste dag, og heldigvis kan hun svare på de fleste. fbaargang2017 fbseksjonFEL