| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 27 MODERNE BIBLIOTEK Deichmannske har i likhet med andre bibliotek mange flere tilbud enn utlån av bøker. Her er noen av tilbudene: • Lesekafé med gratis leksehjelp • Forfattermøter • Foredrag og debatter • Konserter og forestillinger • Filmvisninger og barnekino • Språkkafé • Høytlesninger • Ulike kurs, blant annet 3D-printing og datakurs for nybegynnere. • Gatesykkelverksted • Brettspillkvelder • Utstillinger KONTORJOBB: Silje bruker mye av arbeidstida til å planlegge nye, spennende aktiviteter. BADER I BØKER: Silje Ramleth trives på loftet blant gamle skrifter og rekvisitter. fbaargang2017 fbseksjonFEL