| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 29 PÅ NETT | LES ARTIKLENE PÅ FAGBLADET.NO/FAGLIGFOKUS Arbeidstidsorganisering er et kontroversielt tema, og langvakter er kanskje den ordningen som har skapt mest debatt. Kan det bli lettere for institusjoner å organisere arbeidet med langvakter? Og hva betyr det for de ansatte? Eller for brukerne? spør artikkelforfatter Kari Ingstad. LES PÅ FAGBLADET.NO MER PÅ NETT: I dagens turnusnorge er det vanlig at arbeidet organiseres med vakter på 4–8 timer. Noen steder har de også langvakter, hvor de ansatte arbeider 12–14 timer lange vakter. Med langvakter får vi to skift per døgn. Jo flere vaktskifter, jo mer tid går med til overlapping av ansatte fordi det er behov for informasjonsutveksling mellom teamene. Langturnus innebærer at arbeidstida komprimeres. De ansatte får lengre, men færre arbeidsdager framfor en jevn arbeidsbelastning med 35,5 timers arbeidsuker. 1 2 3 + Skal vi satse på 12-timersdagen? KARI INGSTAD er forskningsansvarlig og førsteamanuensis ved Nord universitet, avdeling for helsefag. SVEIN MORTEN SØRENSEN: Vedlikehold – nettopp fordi det ikke er spennende. SIGNE TRETTETEIG: – Demensomsorg handler om gode verdier og holdninger. VIKTIGE FUNN HJELPEPLEIERE ER VIKTIGE I FINLAND Finsk helsetjeneste har de siste 50 årene vært ledende i å satse på førstelinjen i kommunene i det offentlige helse- og omsorgstilbudet. SOSIAL SKJERMJOBB IKT-lærlingene ved Amalie Skram videregående skole i Bergen gjør mye mer enn å sitte ved skjermen. ROBOTEN VENN ELLER FIENDE? Hvordan takle et arbeidsliv der lastebilsjåfører og advokatsekretærer forsvinner, pilotene er til pynt og roboter overtar jobben til kollegaen din? SKOLEN SOM SKIFTET HAM I dag skårer Hovedgården skole i Asker skyhøyt på trivsel blant elever og ansatte. Men slik har det ikke alltid vært. FOTO: COLOURBOX.COM Les alle artiklene på fagbladet.no/ fagligfokus fbaargang2017 fbseksjonFEL