Det åpner seg flere muligheter for deg med fagbrev som ønsker å studere. For første gang kan fagarbeidere søke direkte på høgskolefagene sykepleie og barnehagelærer på Høgskolen i Oslo og Akershus. På Universitetet i Tromsø kan fagarbeidere for første gang søke om opptak til barnevern- og vernepleiestudier. På studiestedet i Harstad er det opprettet fem plasser for hvert av studiene. I første omgang er det en førsøksordning for fagarbeidere med relevant fagbrev som nå kan ta bachelorgrad. Tidligere måtte søkere uten generell studiekompetanse være over 25 år, og søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Nå kan du søke selv om du er under 25 år. Men det haster, for søknadsfristen for begge studier er første mars. FORBUNDET ER POSITIV Tilbudet gir bedre karriere-muligheter for fagarbeidere, mener Fagforbundet. – Vi ønsker den yrkesfaglige veien velkommen. Vi vet at studenter som går Y-veien er svært dyktige og velansette i arbeidslivet, sier Mette Henriksen Aas, leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Hun kaller tilbudet et gjennombrudd for Y-veien. – Dette er en anerkjennelse av fagarbeidernes kompetanse. Et slikt tilbud gir større mulighet for karriereutvikling for barne- og ungdomsarbeidere, sier Henriksen Aas. ET EKSTRA SEMESTER Forsøket på sykepleiestudiet kalles en tre-semesterordning, i og med at helsefagarbeiderne må gå et ekstra semester, som studenter med studiekompetanse slipper. Det mener Iren Luther, som er nestleder i Seksjon helse og sosial og selv utdannet sykepleier, burde være unødvendig. – Vi er veldig positive og håper dette er starten på en yrkesvei for helsefagarbeidere til høyere utdanning. Men vi ønsker en ordning der fagbrevet teller mer. Studiet bør tilrettelegges slik at fagkompetansen gir fritak fra å måtte ta om igjen visse fagområder som fagarbeideren allerede har bestått, sier Luther. PÅ JOBB / HØGSKOLESTUDIER TEKST: TITTI BRUN Du kan søke selv om du er under 25 år. Men det haster, for søknadsfristen for begge studier er 1. mars. Er du helsefagarbeider og vil bli sykepleier? Eller barne- og ungdomsarbeider og vil bli barnehagelærer? Nå kan du søke selv om du mangler studiekompetanse. NÅ KAN SØKE HØGSKOLE FAGARBEIDERE 30 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL