PÅ JOBB / HØGSKOLESTUDIER Les mer på utdanning.no, samordnaopptak.no, fagforbundet.no og på nettsidene til ditt lokale lærested. FAGARBEIDER • Yrkesutøver som i det norske utdanningssystemet har avlagt og bestått fag- eller svenneprøve og har mottatt fag- eller svennebrev. • I Norge er det ni utdanningsprogram og mange programområder. • Fullført opplæring skjer etter tre til fem år. Fagbrev gir mulighet for lønn som fagarbeider. • Den vanligste veien til fagbrev er det ordinære løpet med to år i videregående skole og to år som lærling. VIL DU BLI BARNEHAGELÆRER? I 2017 testes en ordning der barne- og ungdomsarbeidere uten studiekompetanse og yngre enn 25 år kan søke om opptak til barnehagelærerstudiet. Opptakskravet er bestått fagbrev, og karakterene fra første og andre året i videregående skole avgjør om du kommer inn. Som student følger du undervisningen på det vanlige heltidsstudiet, men vil i løpet av første året få forsterkning i noen fag. Andre året følger du det vanlige studieløpet. Opptakskravet er bestått fagbrev, i tillegg kommer et opptaksintervju. VIL DU BLI SYKEPLEIER? I år er det også første gang helsefagarbeidere under 25 år kan søke sykepleiestudiet direkte etter bestått fagbrev. Forsøksordningen innebærer at utdanningen tar tre år pluss to terminer på omkring seks uker hver sommer. Opptakskravet er bestått fagbrev, i tillegg kommer et opptaksintervju. ØKONOMI Selv om du er yrkesaktiv, kan du søke lån og stipend i Statens Lånekasse. Noen arbeidsgivere og kommuner tilbyr sine ansatte ti prosent ekstra lønn dersom de binder seg til å jobbe en periode etter endte studier. Andre gir fri med lønn. Tar du deltids- eller samlingsbaserte studier, kan du jobbe ved siden av. Hvis du er yrkesaktivt medlem i Fagforbundet, kan du søke om stipend. 32 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL