| 2| 021061 7| 0| 42 || FFAGBLLADETT ~ 33 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN Kvinner i Japan har den høyeste levealderen i verden, og landet topper statistikken over forventet levealder. Sveits er på topp i Europa, mens afrikanske Swazi-land er aller lavest med en forventet gjennomsnittlig levealder under 50 år. Forventet levealder er beregnet ut fra hvor lenge et nyfødt barn forventes å leve. Tallene fra FNs befolkningsanslag er blant annet basert på stabil befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet. VISSTE DU AT ... (KILDE: XXX) USA 79,4 % SWAZI-LAND 48,68 % SVEITS 81,15 % NORGE 80,1 % JAPAN 82,3 % I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Lever lengst i Japan *Fullt uttak av fedrekvote er mer vanlig enn noensinne. I gjennomsnitt benyttet 70 prosent seg av fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden i 2015. S 34 BI-professor Bård Kuvaas sier oppskriften på god ledelse er å gi de ansatte tillit. S 43 Fagforbundet er uenig med Bent Høie om private sykehustilbud. S 48 Anno-Katja vokste opp som et fellesskapsmenneske. Nå har hun lært å slåss for seg selv. S 62 Helsefagarbeider Nina Korneliussen fortviler over at hun ikke får fast jobb. *Kollektivtransporten hadde 9,2 millioner flere reisende i 3. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. FOTO: PRIVAT *I 2016 ble det betalt inn 756 milliardar kroner i skatt i Norge. Det er en reduksjon på 40 milliarder, eller fem prosent, sammenlignet med 2015. *Eksporten av varer utgjorde 747 milliarder kroner i fjor – en nedgang på 10,6 prosent fra 2015. fbaargang2017 fbseksjonFEL