| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 35 BEDRE PÅ JOBB: Helsefagarbeider Magdalena Morales i hjemmetjenesten i bydel Østensjø syns arbeidshverdagen har blitt bedre etter at hun og kollegaene på teamet ble med i et pilotoprosjekt for tillitsreformen. fbaargang2017 fbseksjonFEL