38 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | Vestre Toten er en kommune som ofte blir dratt fram som en suksesshistorie – og bevis – på at økt tillit og mer ansvar til de ansatte, er veien å gå. Siden de ansatte fikk være med på å styre skuta i 2011, har kommunen avdekket at det er mulig å spare inn 39 årsverk. De aller fleste av disse årsverkene er brukt til å forbedre tjenestene. Modellen har skapt nysgjerrighet over det ganske land. Så langt har over 70 kommuner vært på besøk for å la seg inspirere av en alternativ måte å styre en kommune. MODELL FOR KOMMUNER Hovedfilosofien er at det er de ansatte selv som skal sette målene for virksomheten og tjenestene. Og at alle hele tida tenker på hvordan tjenestene kan bli enda bedre. – Det handler om holdninger og verdier, forteller leder i Utviklings- enheten i kommunen, Kari Bjørnerud Børthus. Historien til Vestre Toten-modellen starter i 2009. Kommunen mistet mange arbeidsplasser som følge av finanskrisa, og i årene etter ble det satt i gang et omstillingsprosjekt der Lean-kontinuerlig forbedring var en del av filosofien. Seks år etter er den kjent som Vestre Toten-modellen. – Modellen er en opplæringsmodell tilpasset offentlig sektor og komplekse organisasjoner som kommuner, forklarer Kari Bjørnerud Børthus. SKAL JOBBE SMARTERE Målet med Lean er å fjerne tidstyver og dermed få mer tid til primæroppgavene. Blant annet gjennom streng orden og systematisk rydding av arbeidsplassen. Flyt gjennom hele arbeidsprosessen er et nøkkelord. Sentralt står sterk medarbeiderinvolvering, flyt gjennom alle arbeidsprosesser, analyse av hva som er kjerneoppgaver og «å skape en kultur for stadig forbedring». – Lean er ikke å effektivisere, løpe raskere og jobbe mer, men å jobbe smartere etter noen viktige prinsipper, sier Kari Bjørnerud Børthus. UKENTLIG EVALUERING En av enhetene i kommunen, Ytterskogen omsorgsboliger, var blant de siste som satte i gang med Lean-kontinuerlig forbedring. I dag er det tid for det ukentlige tavlemøtet der mål skal evalueres og justeres, men det er først og fremst noen gressgrønne, sukkerrosa og brannrøde små plysjballer som fanger blikket på personalrommet. For øyeblikket ligger ballene dørgende i ro i en glassbolle på det lange bordet, men snart skal flere av dem flyttes over til vasen ved siden av. Grønn for god, rosa for middels og rød for dårlig – vurdert opp mot tre trivselsmål for arbeidsplassen, sirlig skrevet på «forbedringstavla» midt på veggen. Slik jobber de smartere i Vestre Toten tema / målstyring I Vestre Toten måles arbeidsmiljøet ved hjelp av små plysjballer, og tavlemøter er en ukentlig aktivitet. Men det viktigste av alt er at de ansatte setter målene. Det har vært en suksess. Lean er ikke å effektivisere, løpe raskere og jobbe mer, men å jobbe smartere etter noen viktige prinsipper. KARI BJØRNERUD BØRTHUS. fbaargang2017 fbseksjonFEL