44 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | Døra er åpen for dem som ikke har andre steder å gå. De er migranter uten rettigheter og lite penger. Her får de omsorg og behandling uansett oppholdsstatus. Leger, fysioterapeuter, tannleger, sykepleiere, psykologer og sosionomer jobber gratis. Å jobbe som sosialarbeider her er ikke som å jobbe i det «offisielle» hjelpeapparatet. Helsesenteret har uoffisiell adresse og drives i regi av Kirkens Bymisjon og Røde Kors. – De som kommer hit er fratatt grunnleggende menneskerettigheter, sier sosionom Sonja Bjaaland. De har ikke rett til hjelp med bolig og økonomi. – Jeg har sendt syke, gamle menn med bronkitt og feber ut i minusgrader. Vi har ikke noen bolig å tilby folk, men kan bare informere om hvor det er billig mat og hvor det er akuttovernatting. Overnattingstilbudet er nesten alltid fullt. Mange orker ikke stresset. Det er fortvilende å se at folk går under, sier Sonja Bjaaland. Innsatsen på senteret kan likevel gjøre en forskjell for enkeltskjebner. Sonja stortrives selv om oppgavene er store og budsjettet begrenset. – Jeg lenker meg gjerne fast her, smiler hun. – Jeg har en utrolig spennende jobb. Her er alle yrkesgrupper, og vi jobber tett og tverrfaglig. Sånn burde det være på alle helsesentre, mener hun. BILSELGEREN FRA KURDISTAN Jalal Alimouradi er frivillig miljøarbeider på senteret – papirløs og uten rett til å jobbe. Han har studert mekanikk og jobbet som bilselger i Kurdistan. Smertehelvetet har fulgt Jalal i mange år, og han trenger fortsatt helsehjelp fra senteret. Kroppen hans var full av metalldingser som iranske leger hadde operert inn etter en bilulykke. Leger på Ullevaal sykehus fjernet metallet, men smertene i rygg og bein er fortsatt sterke. Han sliter med å holde humøret oppe. Han kom til Norge for åtte år siden, men framtida hans ligger i Utlendingsnemndas hender etter at han klaget på asylavslaget. Jalal unnskylder seg og setter seg på en stol. Det er for vondt å stå. Frivillige hjelper der staten er hjelpeløs Bak en anonym dør i Oslo sentrum gir sosionom Sonja Bjaaland og 170 frivillige helsehjelp til papirløse migranter. TEKST: MIA PAULSEN, FONTENE FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER GLADMAT: Jalal Alimouradi (til høyre), både pasient og miljøarbeider, ruster seg for en ettermiddag med nye pasienter sammen med (fra venstre) sosionom Sonja Bjaaland, koordinerende sykepleier Annlaug Telstø og tannlege Masooda Dustiyar. I SAMFUNNET / HELSEHJELP TIL PAPIRLØSE fbaargang2017 fbseksjonFEL