| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 45 Mange migranter sliter med traumatiske opplevelser. Et avslag på asylsøknaden og frykt for deportasjon kan føre til ny livskrise. Jalal ble passivisert og usosial av depresjon og smerter. Han orket ikke kontakt med noen, forteller han, og legger til at det var nyttig å gå i psykisk helsegruppe her på senteret. Nå får han oppfølgingssamtaler med Sonja, som er koordinator for psykisk helse ved senteret. PASIENTENE KOMMER Venterommet er foreløpig tomt. Snart vil det fylles opp av folk, noen langveisfra. Det er tirsdag og åpen dag for pasienter uten timeavtale. I kjøkkenkroken står en smilende Hassan Qarani og rører i en gryte full av pasta, grønnsaker og gode dufter. I likhet med Jalal er han frivillig miljøarbeider på senteret. DEILIGE DUFTER: Hassan Qarani har blant annet vært pizzabaker. Nå lager han mat til ansatte og frivillige på Helsesenteret. HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE MIGRANTER I OSLO • Drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors. • Tilbyr gratis helsehjelp til papirløse migranter. • Dokumenterer og informerer om papirløses situasjon. • Har ca. 170 frivillige og 4–5 ansatte i prosjektstillinger. • Åpent tirsdag 16–20 og torsdag 11–15, og etter avtale. fbaargang2017 fbseksjonFEL