46 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | – Jeg er veldig glad, for jeg har nettopp fått oppholdstillatelse, sier han. Kurdiske Hassan har erfaring som pizzakokk og journalist. Nå skal han begynne på et nytt liv med introduksjonskurs og videre utdanning. Frivillige miljøarbeidere som Hassan og Jalal har viktige oppgaver som bindeledd til pasienter som snakker lite norsk. I tillegg til praktiske oppgaver fungerer de som tolker og hjelper til med å informere pasientene om tilbud og muligheter. Faduma Ali Hassan koker kaffe og te før innrykket av pasienter. Hun er ansatt i en prosjektstilling og er den som ordner alt: tolker, går på apoteket, jobber oppsøkende, koordinerer, informerer. Hun snakker norsk, italiensk og somali. I Somalia jobbet hun som hjelpepleier hos Leger uten Grenser. – Uten deg stopper senteret, sier Sonja. TRANGT OM PLASSEN På vaktrommet er vinterjakker i ferd med å drukne stumtjeneren. Hassan feirer oppholdstillatelsen og spanderer søtsaker. En tannlegestol med et 30 år gammelt tannlegebor er fortsatt i bruk, donert av en ukjent tannlege. På et bittelite rom over gangen står et velbrukt ultralydapparat og i en krok av korridoren, bak et skjermbrett, står en lenestol for folk som skal ta blodprøver. Men undersøkelser med moderne medisinsk teknologi må skje på sykehus. Diakonhjemmets sykehus tar imot pasienter fra senteret gratis. Ved andre sykehus varierer det hvilken hjelp de gir. – Sykehusene tar stort sett imot folk med somatiske behandlingsbehov. Det er verre med psykiske plager og lidelser, sier Sonja. NEKTER Å BEHANDLE Mange helsearbeidere er usikre på hvilke rettigheter papirløse har. Noen tolker loven strengere enn andre. Til og med lavterskeltilbud sier noen ganger nei til å slippe inn en papirløs med psykiske problemer. Jalal Alimouradi bidrar med språkkompetansen sin på en brosjyre som skal fortelle om papirløse og migranters rettigheter. Brosjyren lages på mange språk, også norsk. Ideen er at pasientene kan ha den med seg og opplyse behandlere i hjelpeapparatet om sine rettigheter. * I SAMFUNNET / HELSEHJELP TIL PAPIRLØSE Jeg har sendt syke, gamle menn med bronkitt og feber ut i minusgrader. SONJA BJAALAND TENNER: Viktig, og dyrt. Helsesenteret har opprettet et eget tannprosjekt. • To av tre er tidligere asylsøkere. • Noen har mistet oppholdstillatelsen. • Kommer fra over 100 land. • Mange har barn, men får ikke familiegjenforening fordi partneren ikke tjener nok. • Andre er foreldre til barn med oppholdstillatelse. • Også en del rom fra EØS-land uten helsekort fordi de ikke har arbeid i hjemlandet. • Noen er ofre for menneskehandel. • 12 prosent er bostedsløse. • Mange har rettigheter som de ikke vet om. • Også syke barn og gravide opplever å ikke få medisinsk hjelp. PASIENTENE VED HELSESENTERET KILDER: KIRKENS BYMISJON OG SONJA BJAALAND KLAR: Om et kvarter er det fullt her. Faduma Ali Hassan er språkmektig prosjektmedarbeider og har et særskilt ansvar for somali- og italiensktalende. fbaargang2017 fbseksjonFEL