50 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | portrettet – Dette er den historien jeg bærer med meg, og som jeg vil fortsette på og lære bort til dem som kommer etter meg, fortsetter hun. I MANGE ÅR har Katja vært styremedlem i Fagforbundet Frisørenes Fagforening og en godt synlig tillitsvalgt som har slåss for lønn, ansettelsesbetingelser og ikke minst for et arbeidsmiljø og en arbeidshverdag med minst mulig skadelige kjemikalier. Nå har hun imidlertid skiftet bransje. Hennes interesse for historie og for formidling har ført henne til stillingen som museumsformidler ved Vest-Agder-museet. Og til tv-serien Anno. I ANNO-SERIEN er vi blitt bedre kjent med fellesskapsmennesket Katja, som hennes tillitsvalgkolleger fra frisørbransjen kjenner godt. Men vi er også blitt kjent med andre sider ved henne. – Vi var 14 mennesker som raskt ble et eget lite samfunn der vi var avhengig av å spille på hverandres styrker. Det ble et tett fellesskap der det var viktig å samarbeide og hjelpe hverandre, men samtidig skulle vi jo sikre oss selv i konkurransen. For meg ble dette en helt spesiell balansegang, forteller Katja. I skrivende stund er hun fortsatt med i serien. HUN FORTELLER om sitt opphold på bispegården i 1500-tallets Trondheim med en hørbar finsk aksent, ispedd et markert preg av sørlandsdialekt. Hun har aldri sett på seg selv som noe konkurransemenneske. Men inne i bispegården sa en av de andre deltakerne, Simen Havig-Gjelseth, at dette var bare tøys. Hun var et like stort konkurransemenneske som de andre. Det fikk henne til å reflektere over hvordan livet inneholder en lang rekke konkurranser som vi og alt han har ofret for et fedreland som ikke er i stand til å tilby arbeid til generasjonen etter ham. Det er derfor han gråter. Noen år senere får mannen et barnebarn som skal hete Katja. – JEG HUSKER IKKE SÅ MYE fra tida i Sverige. Jeg var bare tre år da vi flyttet tilbake til Finland, forteller hun. Men hun husker hvordan de etablerte seg på et småbruk, hvordan faren jobbet på den lokale Saab-fabrikken, mens mora sto for mye av gårdsdriften. – Som barn hjalp jeg til på gården. Jeg husker hvordan alle var velkommen innom. Hvis noen var sultne, så delte mor og far med dem, selv om de slett ikke levde i overflod selv. – De hadde lært fra sine foreldre å jobbe hardt for at deres barn skulle få det litt bedre enn dem selv, de hadde lært at selv om du ikke var rik på penger og posisjoner, så var du et like verdifullt menneske som alle andre. Og de lærte det videre til meg, forteller Katja. GOD STEMNING: Deltakerne i Anno hadde et fint fellesskap med god stemning. Men arbeidet gikk slett ikke uten diskusjoner. 1976 Foreldrene og Katja flytter tilbake til Uusikaupunki i Finland. 1993 Fullført yrkesskole, frisørfag. Har fagbrev som herre- og damefrisør. 1997 Flytter til Båtsfjord i Norge etter å ha fått tilbud om frisørjobb. 2008 Må slutte som frisør på grunn av blant annet luftveisproblemer. 2016 Begynner som museumsformidler og deltar i NRK-serien Anno. 1973 Født i Köping i Sverige der foreldrene hadde fått seg arbeid. FOTO: NRK fbaargang2017 fbseksjonFEL