| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 51 FOR 20 ÅR SIDEN DRO BROREN NORDOVER fra Uusikaupunki og endte i Båtsfjord. Faren og Katja fulgte etter med flyttelasset. Siden de ikke kunne dra tilbake samme dag, måtte de finne et sted å overnatte. Som takk for en seng, klippet Katja husverten, hun var jo utdannet frisør. Og historien endte med at hun på dagen fikk tilbud om å vikariere i en frisørsalong fordi innehaveren skulle ha barn. – Jeg hadde ikke fått praktisert utdanningen min i Finland, og ringte datteren min på seks år for å høre om hun kunne tenke seg å flytte. Etter å ha svart på de viktigste spørsmålene, blant annet om onkel skulle bo i nærheten og om det fantes godteri i Båtsfjord, syntes hun det var helt ok å flytte, og jeg bestemte meg for å ta vikariatet, forteller hun. Hun ble i Båtsfjord i nesten sju år, men etter sjelden tenker over. Det er konkurranse om karakterer, jobber, om hverandres oppmerksomhet og om å nå fram i et informasjonssamfunn som allerede er overfylt. – Ikke minst kan en tarifforhandling føles som det reneste toppidrettsarrangementet i jakten på et godt resultat, mener hun. – I Anno fikk jeg testet ut dette i ekstrem form. Jeg var nok mest komfortabel med meg selv når vi var flere som jobbet tett sammen mot et felles mål, men noen ganger havnet jeg i situasjoner der det var meg eller den andre. Og da oppdaget jeg at konkurranseinstinktet kan bli vekket i selv det mest utpregede fellesskapsmennesket. At det å slåss for andre og for fellesskapet, og det å slåss for seg selv, gjerne kan representere to ulike sider av det samme mennesket. KONKURRANSE: – Noen ganger havnet jeg i situasjoner hvor det var meg eller den andre. Da oppdaget jeg at konkurranseinstinktet kan bli vekket i selv det mest utpregede fellesskapsmennesket. En tarifforhandling kan føles som et toppidrettsarrangement i jakten på et godt resultat. fbaargang2017 fbseksjonFEL