60 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | I SAMFUNNET / KRONIKK Jeg snakket blant annet med en student som fortalte at hun fikk minstelønn, som i USA tilsvarer 60 kroner i timen. For henne var det godt nok, fordi hun visste at på de fleste andre arbeidsplasser får de ikke det engang. Hun fortalte at hun gjerne skulle vært organisert i en fagforening, men at hun kunne lite om hvor hun kunne ta kontakt. Vil det samme skje i Norge? Som ungdomstillitsvalgt møter jeg mange unge arbeidstakere, enten som er deltidsansatte ved siden av skolen, i sin første sommerjobb eller som ferske i arbeidslivet. Veldig ofte svarer de nei når vi spør om de er organisert i en fagforening. Enten fordi de ikke har blitt spurt, eller fordi de kan for lite om det. MENS ANTALL FAGORGANISERTE i offentlig og privat sektor blant de mellom 35 til 67 år er på mellom 55 og 66 prosent av de ansatte, så er det bare 27 prosent av ansatte mellom 16 og 24 år som er med i et fagforbund, ifølge en Fafo-rapport fra 2014. Vi som jobber i fagbevegelsen, både i LO og Fagforbundet, reiser rundt og snakker om fordelen ved å være fagorganisert. Men jeg tror også at skolen har en viktig jobb med å lære barn og unge hvilken viktig samfunnsrolle fagbevegelsen spiller. Både for å sikre god lønn og gode tariffavtaler, men også som pådriver for at det for eksempel ikke er lov med seksuell trakassering på jobb og for å bevare velferdsstaten. Det er dette som gjør at vi i Norge ikke trenger å bekymre oss over at vi kan få sparken uten grunn, at vi kan være hjemme når vi har influensa uten å bli trukket i lønn, og at vi slipper å ha tre jobber for å få endene til å møtes, slik tilfellet er for mange arbeidstakere i USA. DET ORGANISERTE ARBEIDSLIVET er en av de viktigste sidene ved den norske velferdsstaten. En trygghet for deg som arbeidstaker og som innbygger i en kommune i Norge. Ved å ha et organisert arbeidsliv med organiserte arbeidstakere kan vi forhindre sosial dumping og andre ulovlige aktiviteter. Men det krever sterke fagforeninger. Derfor er det urovekkende når mange unge ikke ser poenget med å organisere seg. Når organisasjonsprosenten faller, undergraves også samfunnsstyringen. Velferdsstaten, som er selve fundamentet for tryggheten vi er vant til i de nordiske landene, er truet. I fjor sommer var jeg i USA. Som ung fagforeningstillitsvalgt fra Norge er det interessant å høre hvordan det er å være arbeidstaker der. Får vi USAtilstander i Norge? CHRISTINA BECK JØRGENSEN Leder i Fagforbundet Ung. fbaargang2017 fbseksjonFEL