| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 61 Noe av det som sjokkerte meg mest i USA, var at tips på restauranter og utesteder ofte var lønnen til de som jobbet der, og ingenting annet. Hva skjer da hvis du blir syk, gravid eller begynner å studere? Da mister du alle rettigheter, i tillegg til inntekten din. Jeg håper og tror ikke vi får slike tilstander i Norge. De kommer ikke av seg selv. Det er noen som har kjempet i mange år for at norske arbeidstakere har lønn Tilstander som vi ser i USA og i andre land i Europa, er at mennesker melder seg ut av fagforeningene. De vil heller ta kampen selv. Men dette fører til at kampen for bedre lønn, arbeidet mot sosial dumping og sykelønnsordninger blir vanskeligere og at forskjellene mellom folk blir større. FAGFORENINGENE ER UNDER PRESS, og det er opp til oss å mobilisere for blant annet å beholde forhandlingsretten vi har i dag. Fagbevegelsen har mer enn 100 års erfaring med å kjempe for lønns- og arbeidsvilkår, men også for å kjempe for de rettighetene vi har i Norge i dag, selve sikkerhetsnettet vårt. Jo flere medlemmer vi er, jo større makt og mulighet har vi til å påvirke ved lønnsforhandlinger og i hverdagen. når de er syke, og for at vi har en primærhelsetjeneste for alle uansett størrelse på lommeboka. Selv om mange kamper er vunnet, må vi fortsette å jobbe for å beholde de godene vi har i dag. FOR FAGBEVEGELSEN er en sterk tariffavtale løsningen på mye. Men hvordan skal vi få det på plass uten at mange arbeidstakere er fagorganisert? Det går ikke. Vi unge tillitsvalgte kommer til å fortsette å reise rundt for å møte unge og fortelle om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Og vi vil stille krav til politikere og til våre tillitsvalgte. Det er viktig at vi unge blir hørt, og at de politiske sakene som rammer oss hardest, blir satt på dagsorden. Det er urovekkende når mange unge ikke ser poenget med å organisere seg. FOTO: HANNE KULLERUD NIELSEN VIKTIG OPPGAVE: LOs sommerpatrulje oppsøker arbeidsplasser for å forhindre at ungdommer blir utnyttet. (Illustrasjonsfoto) fbaargang2017 fbseksjonFEL