64 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGBLADET.NO BERIT OM HELSEFAGARBEIDERE: Mangel på helsefagarbeidere? Burde vel snart bli synlig at vi i fremtiden vil mangle 60.000, Delta i debatten eller er det bare tull? på Fagbladets Facebook-side! HILDE OM DELTID OG HELTID: Fagforbundet må slutte å snakke om deltid. Vi må snakke om heltid og finne løsninger på hvordan man skal gjøre det. KOMMENTERT PÅ FACEBOOK CHRISTER OM BRUER-SAKEN: Klart noen må gå. Ellers er jo rettssaken en farse. DISKRIMINERING Langt igjen til likestilling KVINNERS LIV ER NOE MER enn menns liv, også i dagens Norge. Det er merkelig at det skal være så vanskelig å forstå det, og at forskjellene kan være årsaker til sjukefravær. Kvinner og jenter opplever daglig diskriminering og at det blir stilt andre krav til dem enn til menn og gutter. Vold mot kvinner koster samfunnet fem milliarder kroner, leste jeg i Fagbladet 12/2014. Det betyr skader som kan føre til langvarig sjukdom både fysisk og psykisk, og noen ganger for tidlig død. Barn som blir utsatt for vold, kan bli syke voksne. Altså er barnevern og gode oppvekstvilkår et vesentlig samfunnsansvar for å bedre voksne kvinners helse. Anna Luise Kirkengen/ Ane Brandtzæg Næs «Hvordan krenkete barn blir syke voksne» burde være pensum for legestudenter, forskere og mediafolk. Synet på kvinner som reservearbeidskraft, der kvinner betegnes som late når Norge mangler arbeidskraft, er en del av «diskrimineringspakka ». I andre perioder, som etter andre verdenskrig, ble kvinner kastet ut av det som ble regnet som menns jobber. Uønskete svangerskap i land som ikke har en abortlov som i Norge, kan føre til dyp fattigdom. Dette er også en form for systemvold. Når kvinner har mulighet til selv å bestemme over sine svangerskap, er dette med på å bedre kvinners helse. Diskriminering vet vi mye om, men hvilke følger det får for helsa, er tydeligvis mindre kjent. Lavere lønn i typiske kvinneyrker er en type systemvold. Et eksempel er at sjukepleiere aldri har fått anerkjent turnusarbeid som skiftarbeid fordi det ville bety høyere tillegg. Diskriminering handler også om kroppsspråk, vold, ordbruk, bruk av hersketeknikker, lønnsnivå og mye mer. LO har et stort ansvar for at kvinners arbeid IKKE er anerkjent som likeverdig med menns. Mye skam og skyld er også en del av kvinners daglige liv. Kvinner får skylda for «alt», men har likevel ansvar for «alt». Brit Lien, pensjonert helsesøster og psykiatrisk sjukepleier. fbaargang2017 fbseksjonFEL