66 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | MELLOM OSS / AKTUELT SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no NYTT HONNØRKORT FOR UFØRE *Det nye honnørkortet er på størrelse med et bankkort, og den nye fargen er blå. Sammen med annen legitimasjon gir kortet rett til honnørrabatt for innehaver og ektefelle/partner på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Fagforbundets pensjonistutvalg er pådriveren for det nye rabattkortet for uføretrygdede og blinde. Mange reagerte på både størrelse og farge på det gamle kortet, og flere kviet seg for å bruke det fordi «alle» kunne se at de var trygdet. Pensjonistutvalget ba derfor Pensjonistforbundet om å ta opp saken med myndighetene. Og nå er altså det nye kortet på plass. Dagens honnørkort er fortsatt gyldig, og personer over 67 år trenger ikke dette kortet fordi de får rabatt ved å vise vanlig legitimasjon. Alle som innvilges en uføregrad på minst 50 prosent, får automatisk kortet fra Nav. Har du mistet eller skadet kortet, kan nytt bestilles hos Nav på telefon 55 55 33 33. Fra nyttår er honnørkortet både mindre og av bedre kvalitet. Men det gamle er fortsatt gyldig. NY LEDER I LO KOMMUNE *Pål Skarsbak begynte som daglig leder i LO Kommune fra nyttår. Han skal ha en delt rolle som daglig leder i LO Kommune og som spesialrådgiver på tariff- og pensjonsspørsmål i Fagforbundet. Skarsbak har tidligere vært direktør og forhandlingssjef i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Astrid Lund har fra samme dato gått over i stilling som administrativ leder i LO Kommune, mens Mari Natvig Sandene er midlertidig ansatt som administrasjonssekretær. LO Kommune er et av LOs to karteller, og omfatter ca. 143.000 yrkesaktive medlemmer i kommunal sektor. 28/2–2/3 Fagforbundets årlige brannkonferanse går av stabelen på Gardermoen. Første dagen blir det medlemsmøte i Norsk brannmannsforum. 9–10/3 Sykehuskonferansen 2017, Tromsø. 13–15/3 Konflikthåndtering blir ett av temaene når barnepleiere og jordmødre i Fagforbundet samles til sin årlige konferanse på Gol. Også møte med familier i smertefulle kriser, trygge foreldre og trygge barn samt skeive foreldre er tema. 13–15/3 Nasjonal konferanse for ambulanse og AMK, Gol. Mars Konferanser om barnehagene som digital arena i Bergen (14.), Oslo (15.), Tromsø (16.), Stavanger (21.) og Drammen (23.). 28–29/3 Fagligpolitisk kurs, Sørmarka. 4–5/4 Kritisk kompetanse er tittelen på en konferanse for bibliotekansatte som arrangeres i Oslo. 24–25/4 Barnehagekonferanse for alle som jobber innenfor området til Private barnehagers landsforbund (PBL). FOTO: COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL