| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 67 Stå opp for det du tror på METTE NORD | FORBUNDSLEDER VALGET AV DONALD TRUMP som president i USA har sjokkert verden. Valgløftene realiseres i ekspressfart. Obamacare, helsereformen som ga millioner av amerikanere sikkerhet for å få behandling selv om de ikke har råd til helseforsikring, var det første som ble omgjort. Trumps mål er å avskaffe den. Deretter ga han ordre om å starte byggingen av muren mot Mexico. Trump innførte så ansettelsesstopp i offentlig sektor og stanset bistand til organisasjoner som jobber mot vold mot kvinner og som støtter abort. Det som ikke er like mye omtalt, er at skatten på selskapers overskudd og avkastning skal reduseres, slik at de rikeste kan bli enda rikere. De tjue prosent rikeste eier 88 prosent av landets rikdommer, mens resten eier 12 prosent. Inntektsforskjellene er enorme og vil fortsette å vokse med Trumps politikk. I valgkampen kritiserte han investeringsbanken Goldman Sachs som den fremste representanten for kapitalmakt og globalisering. Nå har han ansatt folk med bakgrunn nettopp fra dette selskapet, blant annet finansministeren, til å styre den økonomiske utviklinga. Dette gir ikke utsikter til bedre levestandard og lønnsøkning for folk flest. Det er ikke lett å forklare hvorfor Trump fikk så mange stemmer, men det er et varsel til oss om at vi må kjempe for demokrati og inkludering. Vi må kjempe for at den norske modellen videreføres og at fagbevegelsen fortsetter å spille en sentral rolle. Arbeiderbevegelsen og venstresida må vinne et bredt flertall for en solidarisk politikk som gir trygghet, små økonomiske forskjeller og en sterk velferdsstat. Stortingsvalget i høst gir oss mulighet til å få en ny regjering som samarbeider med fagbevegelsen om et bedre samfunn og arbeidsliv. Høyre og Frp tar landet i gal retning. Bruk stemmeretten og stå opp for det du tror på. . «Trumps løsninger vil ikke gi bedre levestandard og lønnsøkning for folk flest.» fbaargang2017 fbseksjonFEL