68 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | B åde tingretten og lagmannsretten har gitt Bjørnar Bruer rett til å kreve stillingen som leder ved elevboligene i Alta tilbake. Han er også tilkjent en erstatning på 1,1 million kroner fra fylkeskommunen. – Jeg har vært gjennom fire år der følelsene har svingt voldsomt. Spesielt vondt var det da fylkeskommunen anmeldte meg for økonomisk utroskap og korrupsjon. Da var jeg langt nede, ikke minst da advokaten deres sa at strafferammen er seks års fengsel. – Når du er bestefar til tre små barn, begynner du uvilkårlig å tenke på hva du kan gå glipp av og hvor store de er blitt når du kommer ut, forteller Bruer. ANMELDT FEM GANGER Hele fem ganger ble han anmeldt av Finnmark fylkeskommune i forbindelse med konflikten som endte med at han ble avskjediget i 2015. I tillegg til økonomisk utroskap og korrupsjon, ble han anmeldt for tyveri, for å ha forfalsket timelister, for ikke å ha grepet inn da sønnen ble satt opp på doble vakter og for å ha hatt en bijobb for en annen arbeidsgiver. Ifølge domspremissene i tingrettsdommen var alle anmeldelsene grunnløse, og de var allerede før rettssaken henlagt av politiet. GROVE BESKYLDNINGER Samarbeidsproblemene mellom Bruer og Alta videregående skole startet i 2012 da fylkeskommunen vedtok å redusere antall elevhybler. Samtidig skulle det etableres nye turnusplaner med færre ansatte og lavere økonomiske tillegg. Bruer vegret seg for å sette i verk turnusen fordi han mente den var ulovlig etter arbeidsmiljøloven. Dette ble videreført av nestleder og hovedtillitsvalgt da han selv ble sykmeldt kort etter. I tillegg til anmeldelsene er han blitt beskyldt for manglende samarbeid, ordrenekt, illojalitet og utilbørlig atferd. Hele saken er av blant andre redaktørene i – God støtte og hjelp holder meg oppe Bjørnar Bruer er lettet over å bli trodd og over at to rettsinstanser har kritisert Finnmark fylkeskommune for behandlingen han har fått. TEKST: PER FLAKSTAD KNUSENDE SEIER: Bjørnar Bruer vant en knusende seier over Finnmark fylkeskommune. Begge rettsinstansene mener han ble utsatt for en uheldig og krenkende behandling. MELLOM OSS / ARBEIDSRETT fbaargang2017 fbseksjonFEL