70 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | dessuten den som anbefalte å anke tingrettens dom. Etter lagmannsrettens avgjørelse er følgende publisert på fylkeskommunens hjemmeside: «Den ansatte ved Alta videregående skole har blitt tilkjent rett til gjeninntreden i sin stilling, og vi vil så raskt som mulig starte en dialog med han og tillitsvalgte for å få gjort dette så smidig som mulig. Vi skal være en pådriver for å gjenopprette en gjensidig tillit og utvikle et samarbeid og gjennom dette få gjennomført dette på en så god måte som mulig for alle parter.» – Jeg skal nå inn i drøftingsmøter, og jeg vil møte opp med et åpent sinn. Jeg holder alle muligheter åpne, og så får vi se hvordan ting utvikler seg, svarer Bjørnar Bruer på spørsmål om framtidsplanene. VIKTIG Å VÆRE ORGANISERT Han har vært LO-organisert i 40 år, og han er tydelig på at han aldri kunne kjørt denne saken helt i mål uten å ha Fagforbundet i ryggen. Spesielt framhever han forbundsadvokaten og Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø som uvurderlige støttespillere. – Jeg har også en veldig god og støttende familie, i tillegg til at jeg har fått mange støtteerklæringer fra nærmiljøet, fra landet for øvrig og til og med fra utlandet, forteller han. – Støtten har betydd enormt mye for meg og hjulpet meg til å gå noenlunde oppreist gjennom denne saken, sier Bruer. Samtidig legger han ikke skjul på at det er ei svært tung tid han nå håper å legge bak seg. – Jeg unner ingen å gå gjennom det jeg har gjort, sier han. DATTER: SKULLE BRYTES NED En av dem som har reagert sterkt på behandlingen, er Bruers datter Lise Lotte Bruer. I et leserbrev i finnmarksavisene, som også fins på fagbladet.no, karakteriserer hun ledelsen ved Alta videregående skole og fylkesledelsen med fylkesrådmannen i spissen for mobbere: «De grunnløse beskyldningene har kun hatt ett mål; å bryte ned et annet menneske.» – Jeg forstår at en sak som dette vil føles vond og vanskelig, men vi har selvsagt aldri hatt noe mål om å bryte ned noen, sier fylkesrådmann Øystein Ruud til Altaposten. * MELLOM OSS / ARBEIDSRETT Retten slo tydelig fast at slike typer prosesser som Bjørnar Bruer har vært utsatt for, er noe vi ikke skal ha i arbeidslivet. EIRIN HALVORSEN LILLEHOF, FORBUNDSADVOKAT I FAGFORBUNDET De grunnløse beskyldningene har kun hatt ett mål; å bryte ned et annet menneske. LISE LOTTE BRUER, DATTER FOTO: PER FLAKSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL