| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 71 Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Keysers gt. 15 Tlf. 23 06 40 00 E-post: post@ fagforbundet.no fagforbundet.no ARBEIDSUTVALGET Leder: Mette Nord Nestledere: Odd Haldgeir Larsen og Sissel M. Skoghaug Hovedkasserer: Elin Veimo Jan Helge Gulbrandsen Roger Haga Heimli Raymond Turøy, leder SHS Mette Henriksen Aas, leder SKKO Stein Guldbrandsen, leder SST Britt Silseth, leder SKA INFORMASJONSSJEF Tone Zander, tlf. 908 55 063 FYLKESKONTORENE FAGFORBUNDET FAGFORBUNDET ØSTFOLD Postboks 107, 1713 Grålum Besøksadr. Tune senter, Rådmann Siras vei 1 Tlf. 69 97 21 70 E-post:ostfold@fagforbundet.no ostfold.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AKERSHUS Storgata 33 C,0184 Oslo Tlf. 23 06 44 80 E-post: fkak@fagforbundet.no akershus.fagforbundet.no FAGFORBUNDET OSLO Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadr. Apotekergata 8 Tlf. 23 06 46 60 E-post: fylke_oslo@fagforbundet.no oslo.fagforbundet.no FAGFORBUNDET HEDMARK Grønnegata 11, 2317 Hamar Tlf. 62 54 20 00 E-post: fk.hedmark@fagforbundet.no hedmark.fagforbundet.no FAGFORBUNDET OPPLAND Postboks 612, 2809 Gjøvik Tlf. 61 13 80 00 E-post: fylke_oppland@fagforbundet.no oppland.fagforbundet.no FAGFORBUNDET BUSKERUD Øvre Storgate 9, 3018 Drammen Tlf. 32 89 80 90 E-post: fk.buskerud@fagforbundet.no buskerud.fagforbundet.no FAGFORBUNDET VESTFOLD Farmandsvn. 3, 3111 Tønsberg Tlf. 33 37 95 70 E-post: fk.vestfold@fagforbundet.no vestfold.fagforbundet.no FAGFORBUNDET TELEMARK Leirvollen 21 A, 3736 Skien Tlf. 35 59 94 50 E-post: fk.telemark@fagforbundet.no telemark.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AUST-AGDER Postboks 1523 Stoa, 4856 Arendal Besøksadr. Åsbievn. 2 Tlf. 37 07 33 80 E-post: postmottak.aa@fagforbundet.no aust-agder.fagforbundet.no FAGFORBUNDET VEST-AGDER Postboks 457, 4612 Kristiansand Besøksadr. Tordenskjoldsgt. 9 Tlf. 38 17 25 90 E-post: Fylke_Vest-Agder@fagforbundet.no vest-agder.fagforbundet.no FAGFORBUNDET ROGALAND Jens Zetlitzgate 21, 4008 Stavanger Tlf. 51 84 00 00 E-post: fk.rogaland@fagforbundet.no rogaland.fagforbundet.no FAGFORBUNDET HORDALAND Postboks 10, Nygårdstangen, 5838 Bergen Besøksadresse: Bjørns gate 1 (Aasegården) Tlf. 55 59 48 30 E-post: fk.hordaland@fagforbundet.no hordaland.fagforbundet.no FAGFORBUNDET SOGN OG FJORDANE Postboks 574, 6801 Førde Tlf. 57 72 18 30 E-post: fk.sognogfjordane@fagforbundet.no sognogfjordane.fagforbundet.no FAGFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Storgt. 9, 6413 Molde Tlf. 71 19 17 30 E-post: postmottak.mr@fagforbundet.no moreogromsdal.fagforbundet.no FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Dronningens gt. 10, 7011 Trondheim Tlf. 73 87 41 40 E-post: postmottak.st@fagforbundet.no sor-trondelag.fagforbundet.no FAGFORBUNDET NORD-TRØNDELAG Strandveien 20, 7713 Steinkjer Tlf. 74 13 41 00 E-post: fk_nord-trondelag@fagforbundet.no nord-trondelag.fagforbundet.no FAGFORBUNDET NORDLAND Nyholmsgt. 15, 8005 Bodø Tlf. 75 56 54 20 E-post: fk.nordland@fagforbundet.no nordland.fagforbundet.no FAGFORBUNDET TROMS Postboks 6222, 9292 Tromsø Besøksadr. Storgata 142/148 Tlf. 77 66 23 20 E-post: fylke_troms@fagforbundet.no troms.fagforbundet.no FAGFORBUNDET FINNMARK Skoleveien 9, 9510 Alta Tlf. 78 45 00 90 Kirkenes tlf. 78 99 49 90 E-post: fk.finnmark@fagforbundet.no finnmark.fagforbundet.no KOMPETANSESENTRENE Østlandet: (Akershus, Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland) Postboks 9118, Grønland, 0133 Oslo Besøksadr. Storgata 33 B Tlf. 23 06 47 50 Oslo: Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Apotekergt. 8 Tlf. 23 06 46 60 Skien: (Vestfold, Telemark og Aust-Agder) Leirvollen 21 A, 3736 Skien Tlf. 35 59 94 50 Stavanger: (Rogaland og Vest-Agder) Jens Zetlitzgt. 21, 4008 Stavanger Tlf. 51 84 00 00 Bergen: (Hordaland og Sogn og Fjordane) Postboks 54, Nygårdstangen, 5838 Bergen Besøksadresse: Bjørns gt. 1 (Aasegården) Tlf. 55 59 48 60 Trondheim: (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) Postboks 2708, Sentrum, 7415 Trondheim Besøksadresse: Dronningens gt. 10, Tlf. 73 87 41 20 Nord-Norge: (Nordland, Troms og Finnmark) Postboks 6222, 9292 Tromsø Tlf. 77 66 23 00 fbaargang2017 fbseksjonFEL