72 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | H vert fjerde år legger forbundsstyret i Fagforbundet ut på studietur. Hovedmålet er å utveksle kunnskap og erfaringer med fagforeningskollegaer i andre land. Denne gangen falt valget på Irland der Fagforbundet i 20 år har hatt et tett samarbeid med søsterorganisasjonen Impact. Dette var tredje gangen hele forbundsstyret besøkte irene på disse åra. Men organisasjonene har hatt flere møter mellom studieturene, der vervestrategi og andre politiske og faglige spørsmål er drøftet. Impact er en organisasjon som har mange av de samme medlemsgruppene som Fagforbundet, ikke minst i offentlig sektor. De har derfor gjensidig nytte av hverandres kunnskap. KAMP FOR Å OVERLEVE Et viktig tema på denne studieturen var hvordan Irland generelt, og Impact og fagbevegelsen spesielt, har taklet den økonomiske krisa som startet i 2008, men slo inn for fullt i 2009. Fylkesleder Trond Helland i Fagforbundet Rogaland syns det var veldig spennende å få høre om utfordringene irene har vært igjennom og hva de gjorde for å overleve. – I løpet av bare to–tre år mistet de 20 prosent av medlemsmassen, noe som selvfølgelig gikk ut over økonomi og drift. Før krisa hadde Impact ca. 68.000 medlemmer, men var helt nede i 53.000 før de fikk snudd trenden og begynt å rette opp skaden. I dag er medlemstallet steget til 57.000. I Irland er rundt 30 prosent fagorganisert, mens over halvparten av arbeidsstokken i Norge er med i et fagforbund. SUKSESS MED BISMAK På sitt verste var arbeidsledigheten i Irland 15 prosent. Nå er den åtte prosent. Politikerne betegner den irske håndteringen av krisa som en suksess. Fagbevegelsen er mer forbeholden ettersom vanlige folk på mange områder har fått det dårligere. Ansatte i offentlig sektor har måttet tåle lønnsnedgang og reduksjon i velferdsgoder og pensjon. Fagbevegelsen har på sin side vært i en skvis og vært tvunget inn i mange kompromisser. Mange vanlige folk sliter hardt økonomisk og forstår ikke hvorfor politikerne snakker om suksess. – Sterkt å se ungdom bo på gata Ungdomsledighet, irsk politikk, fagbevegelsens kamp for å overleve og konsekvensene av Brexit. Det var mye å lære da forbundsstyret var på studietur i Dublin. TEKST: KATHRINE GEARD Dette er internasjonal solidaritet der vi deler erfaringer og kunnskap. FYLKESLEDER TROND HELLAND, FAGFORBUNDET ROGALAND MELLOM OSS / FORBUNDSSTYRET PÅ STUDIETUR fbaargang2017 fbseksjonFEL