74 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | Han trekker fram trepartsmodellen (samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og politikere) og evnen til å rekruttere ungdommen som områder der Fagforbundet har noe å lære bort. UNGDOMMEN LIDER Irene lyttet derfor med stor interesse da leder og nestleder i Fagforbundet Ung, Christina Beck Jørgensen og Mats Monsen, snakket om Fagforbundets arbeid med ungdom. – Vi har jobbet mye for å verve ungdom. Den økonomiske krisa i Irland er mye større enn i Norge, men de kan likevel lære av ting vi gjør, og det er viktig at de får vår støtte, sier Beck Jørgensen. Det gjorde inntrykk å høre om, og ikke minst oppleve, den høye ungdomsarbeidsløsheten i Irland. – Jeg var tidlig ute en dag og så mange unge uteliggere. Det er avgjørende å få gjort noe med ledigheten. Impact reiser mye rundt på skoler og snakker om fagbevegelsen og betydningen av å være organisert. Men irene sliter både med å få ungdom i arbeid og med å organisere dem. Det var kjempelærerikt å høre om hvordan irene jobber, syns Beck Jørgensen, som er imponert over at de ikke gir opp, men fortsetter å stå på. – Hvis de ikke klarer å verve unge, vil ikke organisasjonen få påfyll, men risikerer å dø ut. BREXITS KONSEKVENSER Med røtter i Belfast var Eddie Whyte fra Fagforbundet Vestfold «hjemme». Han tror nordmennene oppdaget at organisasjonene har mye mer til felles enn de kanskje trodde, samtidig som Fagforbundet og Impact har mye å lære av hverandre. Dessuten mener han kollegaene i forbundsstyret nå har fått bedre innsikt i den politiske situasjonen i Irland. Et land som fra før er delt, og som nå står overfor nye problemer på grunn av Brexit. – For de fleste var dette en ny vinkel på EU-saken. Synet på EU blant tillitsvalgte er ikke nødvendigvis det samme i Norge og Irland, selv om vi deler en grunnleggende skepsis til EU. Jeg vil si at irsk fagbevegelse er en kynisk og skeptisk tilhenger av EU, fordi de har sett at Irland har tjent mye på det, sier Whyte, som legger til at medlemskapet dessuten har skapt større avstand til Storbritannia, som i århundrer dominerte Irland. * MELLOM OSS / FORBUNDSSTYRET PÅ STUDIETUR MINNESTED: Millioner av irer døde av sult under hungersnøden i 1850 mens mat fortsatt ble eksportert til England. Trond Helland (Rogaland), Oddbjørg Strømme (Østfold) og Bjørg Tapio (Finnmark) besøkte minnemonumentet. fbaargang2017 fbseksjonFEL