76 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGBLADET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ER KOMFYRTOPP INNBO? ?Et lynnedslag slo ut den innebygde komfyrtoppen på kjøkkenet. Er det riktig at innboforsikringen ikke dekker skaden fordi integrerte hvitevarer ikke regnes som innbo? H. L. SVAR: Innebygde og fastmonterte, eller integrerte hvitevarer, regnes som en del av boligen og ikke som innbo og løsøre. Ved skader på integrerte hvitevarer er det husforsikringen som gjelder. Jeg anbefaler deg derfor å ta kontakt med forsikringsselskapet der boligen er forsiktet. Magne Gundersen, forbrukerøkonom STEDFORTREDER I ARBEIDSMILJØUTVALGET ?Må alle i arbeidsmiljøutvalget ha stedfortreder? Hvordan skal de i så fall velges. Stilles det noen krav til dem? I. H. SVAR: I forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3, vil du finne alle relevante regler om valg til AMU, til hovedverneombud og verneombud, samt om alle deres stedfortredere. Ja, arbeidsmiljøutvalgets medlemmer skal ha stedfortredere. Arbeidsgiverne peker ut sine representanter og stedfortredere, som alle skal være fra virksomhetens øverste ledelse. For arbeidstakerne er det to hovedformer for valg til AMU: Enten skriftlig og hemmelig flertallsvalg, eller ved at samarbeidende fagforeninger, som til sammen organiserer mer enn 50 prosent av arbeidstakerne, peker ut sine representanter. Valg av stedfortreder skal skje etter de samme prosedyrene. Ved flertallsvalg er det stemmetallene som avgjør rekkefølgen. Stedfortreder med flest stemmer blir personlig stedfortreder for fast medlem med flest stemmer osv. Det er altså ikke et system med varamedlemmer som til andre styrer. Det er ikke tilsvarende bestemmelser hvis fagforeningene peker ut medlemmer og stedfortredere. Men det er en forutsetning at det er navngitte medlemmer og stedfortredere. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv fbaargang2017 fbseksjonFEL