| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ?Lederen vår har kommet til meg og sagt at han ikke liker at jeg går i jeans med hull på knærne. Har han noe med det? Alle går jo slik nå, og det er en del av motebildet. J. F. SVAR: Det er regler om mye i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Ingen paragrafer handler om forbud mot moteklær. Men det er noen begrensninger i vår personlige frihet. Antidiskimineringsbestemmelsene sikrer at muslimske kvinner som ønsker å bruke hijab, får gjøre det også på jobb. Og sikher kan gå med turban. Det er bare der hvor klesplaggene fører til økt risiko for skader og ulykker, eller at det kan være uhygienisk, at det kan nedlegges konkrete forbud. I tillegg er det bestemt at den som utøver politimyndighet skal gjøre det uten å bære religiøse symboler. Det diskuteres i flere miljøer om det kan tillates bruk av heldekkende plagg der bare øynene synes. I noen yrker er uniform påbudt. Det er gjenstand for helt andre regler, og vil være en del av stillingsinstruksen og arbeidsbeskrivelsen. Brudd på uniformsregulativet kan føre til oppsigelse. Det vil også gjelde der det er bestemt et arbeidsantrekk for utførelse av jobben, type matindustri og kjøkken. I disse tilfellene vil arbeidsgiver bære kleskostnadene, enten ved innkjøp og vedlikehold, eller ved kompensasjon til arbeidstakerne etter overenskomst. Vi ender altså med uformelle regler for hvordan man skal te seg og kle seg på jobben. Arbeidsgiver har et stykke på vei anledning til å bestemme formene, men de skal være saklige og ikke-diskriminerende. Et krav om å gå pent kledd i møte med kunder vil nok bli betraktet som saklig. Overdresset eller underdresset kan i gitte tilfeller bety mangel på innsikt og respekt for menneskene man møter. Et isolert forbud mot hull på knærne vil nok være usaklig. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 Kleskoder på jobben fbaargang2017 fbseksjonFEL