80 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | KRYSSORD Land Gjenklang Frende Lystreise Løsaktig Pike navn Doven Gagnlig Tine Ilsk Livvakt Kåt Kikker Kjæreste Meddele Myte Skips regis. Skravle Legemsdel Senkning Moderne Bånd Fundering Skade Tysk by Grinda Klister Orket Aktivitet Forsikring Polit. parti Vent Nynorsk pron. Løvtre Flatemål Japan Pike navn Korg Elev Bisk Ordstyrer Forbilde Irritere Adelsmann Feire Pike navn Iskald Måned Knippe Lage mat Tirre Hovedstad Forvisning Slektning Pike navn Stivne Vesen Antydning Rekke Flyselskap Gutte navn Belegg Ilter Gutte navn Melodi Kjør Laste Pluss Uprøvd Drikk Servere Hyl Hermod © 568 12-2016 K O P P D E K N I N G B L O Å S E AR N E S O P P S E S O N G E N S P E L I N I E S E M G E M Å R H A L D I S T T E L S B E L T E B I L K A I A L E E T L E I RE A K KU L L T I L T A G E N D E K AO R T A E R T E A N M E L D E R M E I S R A E V N E R R O M M E K V A L M MÅ L E R O L G A S A S E BI D A R V E N ÆR E R S E L T E RS E G E N Y R R E I S E N D E T ÆR E L E K VINNERE AV KRYSSORD NR. 8 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? HILDE JAKOBSEN 9307 FINNSNES OLE G. KARSLEN 7300 ORKANGER HELENE A. SPRINGER 1163 OSLO Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 10. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. SEND INN DITT SVAR fbaargang2017 fbseksjonFEL