EN AV OSS Fagforbundet har over 350.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Astrid Gabrielsen er landbrukssjef på niende året i Andøy kommune, og arbeidsplassen er både i fjøs og på kontor. I løpet mange år innenfor landbruksforvaltningen har hun opplevd mange endringer. En landbrukssjef har ansvar for saker innenfor tradisjonelt jordbruk, tilleggsnæringer, naturmangfold og miljøsaker tilknyttet landbruk. Andøy kommune har et fond til landbruksformål, hvor gårdbrukerne kan søke lån til ulike investeringer i jordbruket. FJØS OG KONTOR FOTO: TOMMY LARSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL