2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 30 4| 2| 021071 6| | Innhold 3|2016 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. Forsidefoto: Werner Juvik ISSN 2464-4269 10 En bombe sendte sjefen for piggdekkgebyret til Norge. 16 Tillitsvalgt tilbake til 16,9 % stilling som hjelpepleier. 20 Når en elbil først tar fyr, brenner det intenst og lenge. 24 Aktivitøren sørger for meningsfulle hverdagssysler. 30 Fagkunnskapen blir for lite brukt i barnehage og SFO. 42 Søppelanbudet endte i kaos, lovbrudd og konkurs. 68 Anne Marthe trengte hjelp av tillitsvalgte. Og fikk det. 69 Borgerlønn erstatter dagpenger for arbeidsløse finner. 34 «Du vet jo ikke hva du går til og om du duger.» Fagarbeider Veronica Dahlen Hagen viser at yrkesfaglige veier til studier gir karrieremuligheter. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL