4 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | Jeg tar videreutdanning på fagskolen, men er overrasket over hvor få som benytter seg av tilbudet. Karianne Bratteli, Hjelpepleier, Askim Jeg er helsefagarbeider, men har et stort ønske om å ta desentralisert utdanning som vernepleier. Pia Charlotte Bohr, Alta bo- og dagsenter Ja, det hadde vært en super anledning til å jobbe videre med det jeg gjør. Jeg liker å utvikle meg. Bente Jansen, barneog ungdomsarbeider, Stavanger Ja. Jeg er helsefagarbeider som har jobbet med rus og psykiatri. Drømmen er å bli sykepleier. Charlotte Venters Olsvik, helsefagarbeider Sandefjord AKTUELT KREVER SVAR OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON *Hvordan vil regjeringen avslutte arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon? Det er et spørsmål de fire store arbeidstakerorganisasjonene gjerne vil ha svar på. LO, Unio, YS og Akademikerne har sendt et felles brev til arbeidsminister Anniken Hauglie (H) hvor de etterlyser en plan for offentlig tjenestepensjon. – Vi har ikke fått noen politiske signaler. Det er noen arbeidsgrupper som jobber, men uten avtalte rammer. Det er heller ikke noen form for forhandlingsprosess så langt. Derfor etterlyser vi det, og lurer på hva statsråden og regjeringa egentlig vil, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken. *Ny norsk forskning viser at om de ansatte organiserer seg, så vanker det mer i lønningsposen. Og jo høyere andelen er av fagorganiserte på en arbeidsplass, jo høyere lønn har de. – Lønningene øker klart der hvor ansatte er fagorganiserte, sier forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo til forskning.no. Det er når flere, og minst en firedel av de ansatte på en arbeidsplass organiserer seg, at lønningene øker. Sammenlignet med arbeidsplasser uten fagorganiserte, øker lønna med seks prosent for kvinner og åtte prosent for menn – dersom en firedel av de ansatte er organiserte. Ifølge forskerne øker lønningene med 14–15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organisert, og er mellom halvparten og tre firedeler av de ansatte organisert, øker lønningene med hele 23 prosent for kvinner og 18 prosent for menn. Om lag 80 prosent av alle offentlige ansatte og rundt 40 prosent av alle privatansatte i Norge er medlemmer av en fagforening. HØYERE LØNN SOM ORGANISERT VIL DU TA HØYERE UTDANNING? Har du fagbrev, men mangler studiekompetanse og ønsker å ta høyere utdanning? FOTO: HÅVARD SÆBØ ARKIVFOTO: JAN-ERIK ØSTLIE UBEGRIPELIG: LOs nestleder Tor-Arne Solbakken forstår ikke at regjeringen ikke vil forhandle videre om offentlig tjenestepensjon. LØNNSOMT: Jo flere fagorganiserte på en arbeidsplass, jo høyere er lønna. fbaargang2017 fbseksjonFEL